«Handlingsplan mot åpne russcener» vil ikke redde Gyldenpris

Planen kan føre til enda større forankring av rusmiljøet.

Publisert Publisert

IMAGEPROBLEM: Temaet «Strax-huset» dukker ofte opp når jeg nevner at jeg bor på Gyldenpris. Det er dessverre blitt en negativ assosiasjon for de fleste i byen, skriver innsenderen. Foto: Bjørn Erik Larsen

Debattinnlegg

  • Øystein Birkeland
    Familiefar og beboer, Gyldenpris
  1. Leserne mener

«Handlingsplan mot åpne russcener» skal torsdag 23. mai opp til behandling i Bystyret. Planen inneholder en rekke gode intensjoner og tiltak for rusomsorgen i Bergen. Men for nærmiljøet på Gyldenpris fremstår den ikke som en redningsplan. Tvert imot.

Undertegnede bor på Gyldenpris med min familie. Vi bosatte oss her før vi fikk barn, og har valgt å bli boende (så langt). Tross enkelte sosiale utfordringer i vårt nærområde, trives vi egentlig godt. Selvsagt merker vi tilstedeværelsen av Strax-huset. Men det påvirker oss i liten grad i det daglige. Vi er egentlig leie av å stadig lese om negative nyheter fra området. Dette er ikke enda et innlegg med budskap som «ingen rustiltak i nærheten av mitt bosted, takk».

Men realiteten er at vår bydel i årtier har scoret dårlig på levekårsundersøkelser, har en rekke sosiale utfordringer og er overrepresentert med sosiale botiltak. Med denne informasjonen besluttet politikerne å plassere hovedkvarteret for rusomsorgen her, nemlig Strax-huset. Med fasit i hånd kan en dessverre si at det ikke har hatt noen positiv effekt på verken bomiljøet, levekårsundersøkelser eller antall småbarnsfamilier som flytter eller ønsker seg til området.

En trenger ikke bevege seg lenge i nærområdet rundt Strax-huset for å skjønne utfordringene.

Les også

Før politikerne jager de narkomane ut av tunnelen, bør de tenke over dette

Plasseringen av Strax-huset i et allerede belastet område kan nok et fåtall av dagens politikere ansvarliggjøres for. Men denne handlingsplanen er en gylden mulighet til å rette opp i noe av uretten som har skjedd. Jeg håper dagens politikere ser dette, og griper muligheten.

Tiltakene i handlingsplanen kan i ytterste konsekvens kan medføre en økning i bruken av den åpne russcenen i nærheten av Strax-huset. Planen er klar på at man skal avvikle den eksisterende russcenen i Vågsbunnen, med liknende virkemidler som i sin tid ble benyttet i Nygårdsparken. Jeg frykter resultatet kan bli som da: En økning av aktiviteten i russcenen rundt Strax-huset. Området kan bli stående igjen som det eneste fristedet. Et slikt scenario mener jeg er utilstrekkelig evaluert i handlingsplanen.

Handlingsplanen må ha et krystallklart mål om å avvikle den åpne russcenen på Gyldenpris. Det bør videre være et uttalt mål i handlingsplanen å fordele tiltakene rettet mot rusmiljøet jevnt utover kommunens bydeler, ikke minst på andre de mottaks- og oppfølgingssentrene (MO-sentrene). Vi på Gyldenpris skal selvfølgelig ta vår del av ansvaret på lik linje med andre bydeler (tross alt er vi kjent som en inkluderende bydel). Men «alt» av tiltak kan ikke foregå i området rundt Strax-huset.

Det er foreslått å legge ned akuttovernattingen på Strax-huset med begrunnelsen «å redusere antall rustiltak i området». Det tror jeg er et skritt i riktig retning. Likevel er min generelle opplevelse at det er en stadig økning i aktiviteten på Strax-huset. Det gjenspeiles nok også i budsjettet, sammenliknet de andre ulike MO-sentrene.

I fjor åpnet sprøyterommet. Nylig startet utbygging av en egen «ruspark». Hver for seg er det antakelig positive tiltak, men kunne de vært plassert andre steder? Jeg føler ofte det blir en sirkelargumentasjon. Nye tiltak ved Strax-huset fører til flere brukere, som igjen fører til enda flere tiltak, som igjen fører til enda flere brukere av Strax-huset, også videre.

Les også

Jeg har alltid vært stolt av å være fra Laksevåg

Temaet «Strax-huset» dukker ofte opp når jeg nevner at jeg bor på Gyldenpris. Det er dessverre blitt en negativ assosiasjon for de fleste i byen. Vi skulle ønske området ble assosiert med «hyggesiden», og ikke «skyggesiden» som er mer rådende i dag.

Skal vi klare noe slikt er vi også avhengige av politisk drahjelp. Jeg foreslår med dette å endre navnet på Strax-huset til «MO-senter Damsgård» (eller liknende). «Strax»-navnet har blitt et altfor belastet navn. I andre bydeler heter det MO-senter. Dette er et kjent triks for å starte med blanke ark for alle parter, og et signal fra politikerne om at Strax-huset skal være et MO-senter på lik linje med de andre.

Handlingsplanen mot åpne russcener har mange gode intensjoner. Vi håper at planen kan lykkes, og bidra til bedre vilkår både for brukere og beboere. Men i et «worst-case scenario» vil den kunne medføre enda større forankring av rusmiljøet på Gyldenpris. Det er antakelig det siste vi, kommunen, politikerne og brukerne av tjenestene trenger!

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg