Helsepersonell som opptrer grovt uaktsomt, bør ha personlig ansvar

Hva er den prinsipielle forskjellen på en yrkessjåfør og en lege?

Publisert: Publisert:

ANSVAR: Når mennesker kan dø som følge av grov uaktsomhet, uten at dette får noen konsekvenser for dem som faktisk har handlet grovt uaktsomt, svekker dette tilliten til helsetjenestene i Norge, skriver Åshild Bruun-Gundersen, helsepolitisk talskvinne i Frp. Foto: SCANPIX

Debattinnlegg

Åshild Bruun-Gundersen
Helsepolitisk talskvinne, Frp

Når stat og kommune begår alvorlige og inngripende feil, kan resultatet bli foretaksbot. Haukeland universitetssjukehus har det siste året fått to foretaksbøter for slike forhold.

Problemet med denne reaksjonsformen er at den kun bidrar til å forverre økonomien til foretakene. Den plasserer ikke et spesifikt ansvar og sikrer ikke at den samme feilen ikke skjer igjen.

Les også

BT-lederen som innsenderen svarer på: «Frp vil straffe helsepersonell ved feilbehandling»

Helsesektoren er prisgitt en høy tillit i befolkningen. Vi skal vite at de som skal hjelpe oss når vi er på vårt aller svakeste og mest sårbare, både er trygge og profesjonelle.

Men når mennesker kan dø som følge av grov uaktsomhet, uten at dette får noen konsekvenser for dem som faktisk har handlet grovt uaktsomt, svekker dette tilliten til helsetjenestene i Norge.

Vi bør derfor vurdere et system hvor offentlig ansatte i langt større grad har personlig ansvar for de valg og avgjørelser de tar. I de tilfellene der grov uaktsomhet fører til skade eller tap av liv, mener jeg vi må vurdere andre og mer treffsikre reaksjonsformer. Dette må gjelde for lege så vel som ledelse.

Dette forslaget handler ikke om hverdagslige feil, om helsepersonell som i en presset jobbhverdag gjør så godt de kan og av og til må ta beslutninger på kort varsel. Tusenvis av sykepleiere og leger gjør hver dag en heroisk innsats for å gi mennesker god helsehjelp i Norge.

Ledelsen ved sykehusene må pålegges et større personlig ansvar for å sikre at sykehuset blir drevet forsvarlig. På Haukeland har ledelsen bevisst underbemannet akuttmottaket over en lang periode. Denne fatale beslutningen kan ha ført til at Daniel Nicolai Guldberg mistet livet.

I en så alvorlig sak har det ingen effekt å gi helseforetaket en bot. Når ledelsen bevisst underbemanner avdelinger, mener jeg de må stå ansvarlige for konsekvensene det fører til.

Enkelte interessegrupper har kritisert mitt forslag. De mener at ansatte i helsesektoren som begår grove feil som fører til fatale konsekvenser, ikke skal få personlige konsekvenser. Det er etter min oppfatting et merkelig standpunkt å ta, som ikke gjelder andre yrkesgrupper.

Bare tenk på yrkessjåfører. Dersom en bussjåfør opptrer grovt uaktsomt, slik at det fører til skade eller tap av liv, krever samfunnet naturligvis at det får konsekvenser for sjåføren. Ingen hadde akseptert at busselskapet fikk en symbolsk bot, og sjåføren fortsatte i stillingen som om ingenting hadde skjedd.

I helsesektoren burde det være liten tvil om at enkeltstående personell eller ledelse også bør ha et personlig ansvar når de opptrer grovt uaktsomt. Hva er den prinsipielle forskjellen?

I fremtiden må vi sikre at pasientsikkerheten blir bedre. Grov uaktsomhet som fører til tap av liv eller betydelig skade, bør innebære et reelt straffansvar selv innen helsesektoren. Det handler om at mennesker skal føle trygghet på at alvorlige svikt og feil i helsevesenet blir tatt tak i.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg