IB-linjen i Bergen må bestå

Å legge ned linjen vil være en ulykke for elevene, byen og fylket.

Publisert: Publisert:

ADVARER: Regionen vår kan bli stående uten en internasjonal videregående utdanning, skriver Fredrik Hasselgren. Linjen som kan bli lagt ned, tilhører Bergen Katedralskole, som vi ser i bakgrunnen. Foto: Privat

Debattinnlegg

Fredrik Hasselgren
Elevrådsleder ved Bergen Katedralskole og elev ved IB-linjen (3. trinn)

Den internasjonale linjen (International Baccalaureate) ved Bergen Katedralskole har i 30 år vært et kjærkomment og populært tilbud til videregående elever i og rundt Bergen.

Nå foreslår Vestland fylkeskommune å legge ned IB-linjen. Det vil være en ulykke for elevene, byen og fylket.

IB er en internasjonal, videregående utdanning, der undervisningsspråket er engelsk. Den anerkjennes av universiteter og høyskoler i utlandet, slik at vi IB-elever kan søke direkte uten å måtte ta spesielle opptaksprøver eller språktester.

Linjens spesielle verdi er at den har som formål å utdanne hele mennesket, ikke bare den akademiske siden. For å få IB-vitnemål, kreves det at man tar aktivt del i samfunnet.

Dette betyr at vi på IB-linjen ved Bergen Katedralskole deltar aktivt i en rekke frivillige organisasjoner som Amnesty, Røde Kors og politiske partier, for å nevne noen. Med sitt fokus på selvstendig læring, kritisk tenkning og globalisme gir IB elevene en unik mulighet til å utvide vår horisont.

Internasjonalt samarbeid, internasjonal kommunikasjon, og internasjonale utdanningsmuligheter er dermed en del av hverdagen vår. IB-linjen er derfor populær blant oss som ønsker å ta høyere utdanning i utlandet, samt for utenlandske elever som ikke har norsk som morsmål.

I Vestland fylke tilbys IB kun ved Bergen Katedralskole og United World College i Fjaler. Det er IB-linjen i Bergen som tar inn flest lokale elever. Avgangskullet i 2020 er på 57 elever.

Nå står linjen vår i fare – kun for å spare en halv million kroner. I sitt budsjettforslag foreslår Vestland fylkeskommune å fjerne dette studietilbudet. Da vil elever med sterk internasjonal interesse, eller som av andre grunner ønsker en videregående utdanning på engelsk, måtte flytte på hybel i Stavanger, Trondheim eller Oslo.

Vestland fylke og Bergen by er svært internasjonalt orientert. Handel, skipsfart, olje/gass og fiskerinæringen jobber hele tiden utenfor Norges grenser. Våre universiteter, høyskoler og forskningsmiljøer setter også internasjonalt samarbeid høyt, og går aktivt ut for å rekruttere toppkompetanse fra utlandet.

For å få fremragende utenlandske arbeidstakere til Vestlandet, må det være et internasjonalt undervisningstilbud tilgjengelig for deres barn. Fylkets internasjonale ambisjoner fordrer derfor at vi har et tilbud på videregående for familier og elever.

Det vil være et stort tap for Vestlandet fylke om IB-linjen i Bergen legges ned etter 30 år, og regionen vår blir uten internasjonal videregående utdanning.

Vestlandselevene vil da mangle en mulighet som elever på Østlandet, i Rogaland, Trondheim, Tromsø og Kirkenes fortsatt vil ha.

Er det virkelig dette fylkestinget i Vestland ønsker?

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg