Flere innvandrere må bruke stemmeretten

DEBATT: For den største innvandrergruppen i Bergen er valgdeltakelsen helt nede i syv prosent.

Publisert: Publisert:

MÅ STÅ PÅ: Politiske partier og organisasjoner har en jobb å gjøre i forkant av kommunevalget, skriver Diane Berbain i SV. Foto: Jarl Fr. Erichsen/NTB scanpix

Debattinnlegg

Diane Berbain
Bystyrepolitiker (SV)

I Norge kan alle utenlandske statsborgere stemme ved høstens lokalvalg, så lenge de har bodd her i minst tre år. Det samme kan alle nordiske statsborgere som er bosatt i Norge.

Å gi stemmerett og valgbarhet til utlendinger er ikke en selvfølge. I mitt hjemland Frankrike har kun innvandrere fra EU-land stemmerett ved lokalvalg. Det vil si at nordmenn ikke kan delta. Temaet er omstridt og i beste fall ingen prioritet i Frankrike.

Les også

Abdullahi Ibrahim: – Vi innvandrere må stemme!

På toppen av SVs valgliste for Bergen finner vi to utlendinger. Vi har Mikkel Grüner fra Danmark, som har bodd i Bergen siden 1989, og undertegnede fra Frankrike, som har vært i Norge siden 2004. Camilla Ahamath har familiebakgrunn fra Sri Lanka, og står på fjerdeplass på denne listen. Jeg får spørsmål om dette fra Frankrike: Hvordan kan dette gå an? I Frankrike bør man helst ha gått på en av landets eliteskoler for å være med i politikken, men slik er det ikke i Norge.

For meg var det kampen mot luftforurensning som fikk meg til å engasjere meg i politikken. Man får en større eierskapsfølelse til sitt nærmiljø når man blir invitert til å bidra direkte. Dette er en snarvei til integrering, og det er viktig at flest mulig innvandrere blir klar over at de har denne muligheten. De bør glemme den eventuelle politikerforakten fra hjemlandet sitt, og ta imot den invitasjonen, ta dette ansvaret.

Om lag 350.000 innvandrere vil ha stemmerett ved høstens lokalvalg i Norge. Blant dem må vi ikke glemme EØS-innvandrerne, som Bergen har mange av. Disse er ikke utelukkende «hvite privilegerte». De møter også en del utfordringer og kan være i en sårbar situasjon. Oftest er de selvhjulpne og selvforsørgede, men de kan også være utsatt for sosial dumping og dårlige boligforhold, problemer som kan løses i politikken.

VEIEN INN I POLITIKKEN: For meg var det kampen mot luftforurensning som fikk meg til å engasjere meg i politikken. Man får en større eierskapsfølelse til sitt nærmiljø når man blir invitert til å bidra direkte, skriver Diane Berbain. Foto: Elias Dahlen (arkiv)

Bergen kommune har for tiden på høring en plan for inkludering og mangfold for perioden 2018 til 2022. Der opplyses det at «kun 10 av 161 representanter og varamedlemmer i bystyret i Bergen perioden 2015–2019 er innvandrere eller barn av to utenlandsfødte foreldre (...)».

Ingen av dagens stortingsrepresentanter fra Hordaland har innvandrerbakgrunn, og det har heller ikke noen av byrådene eller deres rådgivere. Representasjonen av innvandrerne er ikke stor, og deres valgdeltakelse er ikke det heller.

Les også

Berre ei kvinne blant listetoppane i Bergen

Planen formidler videre: «Tall fra SSB viser at kun 29 prosent av stemmeberettigede uten norsk pass valgte å bruke stemmeretten sin i valget 2015. For polske statsborgere – den klart største innvandrergruppen i Bergen – var deltakelsen helt nede i 7 prosent. Det må jobbes for å få ned denne forskjellen i valgdeltakelse.»

Planen uttrykker at kommunen vil samarbeide med innvandrerorganisasjonene for å øke valgdeltakelse. Dette bør absolutt støttes. Men i tillegg har vi politiske partier og organisasjoner en jobb å gjøre i forkant av kommunevalget for å tydelig vise at det er ønsket at folk skal ta tak i sitt ansvar og stemme.

En av de beste måtene er å få dem til å føle at de er definitivt en del av samfunnet. I mellomtiden er det viktig å få politikerne til å bli oppmerksomme på alle innbyggerne. Det er noe som til slutt styrker demokratiet vårt.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg