Fem misforståelser om Bybanen over Bryggen

At fagfolk anbefaler at Bybanen bør gå i dagen over Bryggen, er ingen konspirasjon.

Publisert:

BYBANEN: Det finnes ikke noe tunnelalternativ til dagløsning over Bryggen. En bymiljøtunnel i sentrum kommer aldri til å bli bygget, skriver Eirik Glambæk Bøe. Foto: ILLUSTRASJON: Asplan Viak

Debattinnlegg

Eirik Glambek Bøe
Arkitekturpsykolog og musiker

Bybanen til Åsane bør gå over Bryggen. Denne soleklare anbefalingen kommer fra fagfolkene som jobber med bybanen. Disse utredningene er ikke en konspirasjon som ønsker å ødelegge Bryggen, men nøytrale vurderinger av fordeler og ulemper med ulike traséalternativer.

Rapportene fra Bryggens venner, derimot, er bestillingsverk for å få Bybanen vekk fra Bryggen, og kan ikke sidestilles med fagrapportene. Her er mitt forsøk på å oppklare en del misforståelser:

  • Mange er mot bybane på Bryggen, fordi de vil at hele området skal bli bil- og banefritt. Problemet med denne løsningen er at den er basert på bymiljøtunnelen. Det finnes ingen steder i sentrum som vil tåle nye tunnelinnslag med 15-20.000 biler daglig. Bymiljøtunnelen vil koste minst 2,2 milliarder og knapt tjene et eneste praktisk formål. Den kommer aldri til å bli bygget.
  • Riksantikvaren har med rette vært negativ til trafikkvekst i Øvregaten, men Bybanens dagløsning er en brikke i en større plan. Trafikkmønsteret i hele sentrum skal legges om. Bryggen blir bilfri, og biltrafikken i sentrum for øvrig vil bli kraftig begrenset, fordi mye av dagens veiareal vil bli omgjort til sykkelvei, fortau og bybane.
  • Bryggen ligger værutsatt til i utkanten av sentrum. Allerede i dag sliter Bryggen med altfor få besøkende utenom sommermånedene. Dersom verken buss eller bane kan frakte folk dit, vil det være folketomt utenfor turistsesongen. Med bybanestopp på Bradbenken, eller aller helst på selve Bryggen, pluss en ny hovedsykkelvei, kan området forbli tilgjengelig selv etter at biltrafikken er fjernet. Og på festdagene skal banen uansett snu i Sandbrogaten.
  • Noen er mot bybane på Bryggen fordi de har hørt at banen skal gå på en høy voll og ser for seg en betongkoloss, som ødelegger utsikten til Vågen. For det første: Dersom gatelegemet på Bryggen må heves, skyldes det ikke Bybanen, men at havet stiger. Trøsten er at byrommet foran Bryggen er 40 meter bredt, og bybanetraseen vil ligge cirka 25 meter fra husrekken. En stigning vil kun se ut som en svak helning i bygulvet.
  • Andre er mot bybane langs Bryggen, fordi de er imot Bybanen uansett og mener at superbuss er fremtiden. De glemmer at bybane har over dobbelt så høy passasjerkapasitet som superbuss.

Hvis vi unngår omkamp om bybanetraseen gjennom sentrum, kan vi alle snart begynne å glede oss til å bli kvitt motorveien i Ytre Sandviken og få et bedre bymiljø med sterkt redusert biltrafikk i hele sentrum.

Opprustning av alle byrommene med et sammenhengende sykkelveinett over Torget og et bilfritt Bryggen, og mye bedre tilgjengelighet for fotgjengere, kommer til å gjøre Bergen sentrum mer attraktivt.

Selv på en mørk novemberkveld med regnvåt brostein og med en bybane som glir over Torget vil Bergen være en ganske levende by, der fortid og nåtid eksisterer side om side.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg