Det er ganske klart at verdens­arvsta­tusen vil falle bort

Vi som arbeider for vern av Bryggen er ikke mot bybane, men mot å ha den over Bryggen.

Publisert: Publisert:

PRESS PÅ VERDENSARVEN: Når Bergen, som vertskommune for verdensarvstedet Bryggen, opptrer på denne måten, er det etter mitt syn ganske klart at verdensarvstatusen vil bortfalle. Viktige forutsetninger er ikke lenger til stede, skriver Helge Tveit. Foto: Tor Høvik

Debattinnlegg

Helge Tveit
Styremedlem i Stiftelsen Bryggen og tidligere formann i Fortidsminneforeningen

I Bergens Tidende 7. juli har Tom Skauge en artikkel hvor han peker på at «Bryggen har et stort miljøproblem med trafikkslummen i front».

Han håper at «Stiftelsen Bryggen kan bruke all sin kraft for å fjerne biltrafikken».

Den oppfordringen burde være unødvendig.

11. desember 2006 vedtok Bergen bystyre en verneplan der formålet var å sikre verdensarvstedet Bryggen.

Bakgrunnen var at Unescos tilsynsmyndighet hadde påpekt at utviklingen i omgivelsene utgjorde en trussel for verdenskulturminnet.

Vedtaket innebar også at Bryggen skulle være bilfri. Den gang ble det konflikt med Riksantikvaren, som ville etablere en buffersone med hjemmel i Kulturminneloven.

Les også

Bybanen redder verdensarven

Vi som er engasjert i å verne Bryggen var godt fornøyde med kommunens verneplan. Det var også Riksantikvaren.

Men politikerne fulgte aldri opp sin plan og sitt vedtak. Tvert om ser det ut som om planen er glemt. Jeg har grunn til å anta at det også var meningen.

Lenge før planen ble vedtatt hadde byens politikere begynt å sysle med planer om bane mot nord. Hadde Riksantikvaren laget en plan, kunne kommunen ikke ha rokket ved den.

Nå har Bergen kommune vedtatt å bygge en bane tvers gjennom byens historiske sentrum, over Bryggen.

Jeg antar anleggsperioden blir på tre til fem år, alt etter hva som dukker opp når man begynner å grave. Det må anlegges master og banen blir liggende på en fylling, antar jeg, men arkitektkonkurransen viser ikke det.

Vi som arbeider for vern av Bryggen er ikke mot bybane, men mot å ha den over Bryggen.

Politikerne kunne for lengst ha fjernet biltrafikken slik planen forutsetter. Det er bare å stenge Øvregaten og Bryggen for gjennomgangstrafikk.

Les også

Slik kan Torget og Bryggen bli

Når Bergen, som vertskommune for verdensarvstedet Bryggen, opptrer på denne måten, er det etter mitt syn ganske klart at verdensarvstatusen vil bortfalle. Viktige forutsetninger er ikke lenger til stede.

Det skyldes ikke politisk innsats når Bryggen er vernet og har fått verdensarvstatus, men at Bergen og Bryggen har et enestående vernemiljø.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg