Glem Hordfast, leve Vestlandet!

Stadig flere er skeptiske til prosjektet om fergefri E39.

Publisert:

PRESTISJE: Gabriel Fliflet vil heller ha vedlikeholdte, sikre veier og utslippsfrie ferger på E39, enn forvokste prestisjeprosjekt. Foto: Vegar Valde

Debattinnlegg

Gabriel Fliflet
Leder i Naturvernforbundet Hordaland

Akk, disse østlendingene, som ikke ser verdien av Hordfast! Et oppgitt sukk siger opp fra Hans K. Mjelva i BT 29/11. Men vi er mange vestlendinger som heller ikke vil ha Hordfast.

Vi i vest bør ikke gjøre samme feil som på Østlandet. Der bygger man ned matjord, natur og villahager til fordel for nye motorveier, veikryss, parkeringsplasser, kjøpesentra. I stor stil.

Les også

Kommentaren som starta debatten: «Austmannens forteljing om vegar i vest»

Noen har sikkert beregnet en økonomisk samfunnsnytte i dette, men deres regnestykker mangler noe grunnleggende: det som ikke kan måles i kroner og øre. Som vi vet, er nettopp dette ofte det viktigste vi eier.

RASKERE REISETID: Veiprosjektet E39 Hordfast inkluderer broer mellom Os, Tysnes og Stord. Dersom det blir gjennomført som planlagt, kan reisetiden mellom Bergen og Stavanger kuttes til to timer. Foto: Illustrasjon: Statens vegvesen

Vestlandet har noe som østlendingene mangler: en kyst- og fjordnatur av makeløs skjønnhet, med en eksportindustri der folk er vant til å hive seg rundt for å ta nye tak. Her kan rike gründere bo i det karrige øyriket Austevoll, som syder av aktivitet, helt uten fastlandsforbindelse.

I stedet for firefelts motorvei mellom Os og Stord, trenger vi godt vedlikeholdte, sikre veier og utslippsfrie ferger med hyppige avganger. På E39 er flere strekninger fint rustet opp de siste årene, med gul midtstripe, lyse tunneler og gang- og sykkelvei. Slikt trenger vi mer av, ikke forvokste prestisjeprosjekt.

I årene etter at ideen om Hordfast oppsto, har vi fått ny og dyster kunnskap. Vi vet vi hurtig nærmer oss grensen for uopprettelige klimaendringer. Dyr- og plantearter utryddes i høyt tempo og den viktigste årsaken er arealendring, at natur bygges ned. Å bygge en motorvei for høy fart, er en brutal affære, som nettopp betyr nedbygging av store områder.

Vi i Naturvernforbundet Hordaland har en knakende god idé! La Vestlandet få hva Østlandet alt har: sin første nasjonalpark ved kyst og fjord. På Reksteren og vestre Tysnesøy er det en fantastisk helhet av kultur- og kystlandskap, med regnskoger, urørte myrer, furuskog, sjeldne og truede planter, med holmer og skjær. Denne herligheten må bevares, ikke bli lagt i grus av Hordfast. La oss opprette Søre Bjørnafjorden nasjonalpark!

Les også

Sivert Straume: – 220 kvadratkilometer natur vil bli skadet av E39-utbyggingen

Hovedtanken bak Hordfast er å få flere folk til å reise lenger enn i dag. Dette er stikk i strid med våre vedtatte miljø- og klimamål. Mjelva later til å tro at elbilen fjerner de fleste klima-bekymringer.

Jo, elbil er bedre enn fossilbil, men det betyr likevel ikke at vi kan åpne for økt trafikk. Elbilen forårsaker store utslipp når den blir produsert og strømmen batteriene lades med er gjerne delvis importert fossil kraft.

Vi skal også huske at selve byggingen av Hordfast vil skape svære klimagassutslipp, fra produksjonen av all nødvendig sement og stål, fra anleggsmaskiner, fra karbonlekkasjen fra ødelagte myrer.

Nå vokser motstanden. I fjor gikk våre regionale avdelinger av Norsk Lastebileier-Forbund, Naturvernforbundet og Transportarbeiderforbundet sammen i felles front mot Hordfast.

Den nye flertallskoalisjonen i Vestland fylkesting vil ikke prioritere Hordfast. Venstre slutter seg til andre partier som mener at prosjektet fergeløs E39 må legges død.

Skepsisen og motstanden sprer seg til bompengemotstandere, til regjeringens eget veiutbyggingsselskap Nye Veier, til innbyggerne i nye Bjørnafjorden kommune, hvor en undersøkelse i august viste at 49 prosent er mot Hordfast og 31 prosent for, og, har du sett på makan, til østlendinger.

Sammen skal vi skrive Hordfast inn i glemselens bok.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg