Strandsonen bygges ned bit for bit

DEBATT: Det er helt nødvendig med en innstramming av strandsoneforvaltningen.

Publisert: Publisert:

ÅPEN STRANDSONE: Skal vi klare å ta vare på naturen og sørge for en åpen strandsone for alle, må vi hindre at den bygges ned bit for bit, skriver Eline Aresdatter Haakestad. Foto: Roar Christiansen (arkiv)

Debattinnlegg

Eline Aresdatter Haakestad
Ungdomskandidat for Miljøpartiet De Grønne i Bergen

Over 70 prosent av strandsonen i Bergen er ikke tilgjengelig for allmennheten. Likevel hevder BT 18. juli at nedbygging av strandsonen hovedsakelig er et problem for områdene rundt Oslo og sørlandskysten. Det er en merkelig virkelighetsbeskrivelse fra et mediehus med hovedkontor i Bergen.

Press på og nedbygging av strandsonen er et problem over store deler av landet. Antall bygninger i strandsonen har økt med 20 prosent siden år 2000.

Bergen er en av kommunene som skiller seg klart ut.

Ferske SSB-tall viser at under 30 prosent av arealet 50 meter fra sjø muligens er tilgjengelig strandsone i Bergen kommune. Nesten åtte prosent av disse arealene har helning på over 25 grader.

Eline Aresdatter Haakestad er ungdomskandidat for Miljøpartiet De Grønne i Bergen. Foto: Privat

Strandsonen bygges ned bit for bit. Gjennom små enkeltvedtak reises hytter, naust og annen bebyggelse som privatiserer og frarøver allmennheten tilgang til sjøen. Kajakkentusiaster, badegjester og hobbyfiskere mister muligheten til å utforske sjøkanten i Bergen.

Bergens Tidende mener at bygging ved sjøen er en tradisjon på Vestlandet som best kan forvaltes lokalt, uten ytterligere statlig innblanding. Det er en dårlig begrunnelse for å fortsette å ta fra allmennheten mulighet til rekreasjon ved sjøkanten. Tvert imot er dette en tradisjon som ikke bør videreføres.

Les også

Dette er BT-kommentaren innsenderen reagerer på: Stol på kommunen

Derfor er det svært problematisk at dagens regjering har gitt beskjed til Fylkesmannen om at man skal være ekstra forsiktig med å rope varsku, hvis kommuner godkjenner bygging i strandsonen.

I dag nedprioriteres strandsone og naturverdier når det er uenigheter i arealsaker. Ved å flytte arealforvaltningen som helhet tilbake til Miljøverndepartementet, sikrer vi at disse verdiene vektlegges i alle saker.

Skal vi klare å ta vare på naturen og sørge for en åpen strandsone for alle, må vi hindre at den bygges ned bit for bit. Derfor er det helt nødvendig med en innstramming av strandsoneforvaltningen.

Det er også nødvendig med statlig inngripen, dersom kommunene ikke er sitt ansvar bevisst.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg