Eigil Knutsen, du har sovet i timen

DEBATT: Dersom Aps Eigil Knutsen hadde fulgt med, ville han sett hvem det er som virkelig har ambisjoner for Vestland.

PRIORITERINGER: Høyre ønsker flere gode lærere, fremfor å bruke penger på havregrøt et par dager i uken, skriver Silja Ekeland Bjørkly (H). Bjørn Erik Larsen

Silja Ekeland Bjørkly
Høyres fylkesordførerkandidat i Vestland

Knutsen representerer et parti som vil ha mer av det samme, som vi har sett at ikke fungerer, og mener at det er riktig retning for det nye fylket. Jeg vil bruke anledningen til å minne han på hva som er viktig for Vestland:

For det første er det synd å registrere at Arbeiderpartiet prøver å dysse ned viktigheten av sitt linjeskifte i olje- og gasspolitikken. Høyre har alltid vært tydelig på at vårt primære standpunkt er at vi ønsker konsekvensutredning i Lofoten, Vesterålen og Senja.

Knutsen prøver å vri seg unna at helt sentrale politikere i Ap foreslår en ny linje i sin holdning til for eksempel leterefusjonsordningen. Dette er ordninger som er av stor betydning for industrien og arbeidsplassene våre her på Vestlandet.

Knutsen vil heller ikke fortelle hva han er villig til å gi Rødt, SV og MDG for å sikre regjeringsmakt ved neste korsvei. At de krever reduksjon og stans i utvinning av olje og gass på norsk sokkel er hevet over enhver tvil.

Eigil Knutsen (Ap) vil ikke fortelle hva han er villig til å gi Rødt, SV og MDG for å sikre regjeringsmakt ved neste korsvei, mener Silja Ekeland Bjørkly (H). Odd E. Nerbø

En god skole er avgjørende for fremtiden til både elevene og fylket. Høyre er garantisten for at elevene selv skal få velge hvilken skole de skal gå på i motsetning til Arbeiderpartiet som ønsker å innføre geografisk avgrensede soner. Det nye fylket må etterstrebe å gi elevene i fylket vårt flere muligheter uavhengig av hvem de er eller hvor de kommer fra.

En ting har imidlertid Knutsen helt rett i. Høyre ønsker heller å prioritere flere gode lærere, en god faglig opplæring og bedre skolehelsetjeneste for å hindre frafall fremfor å bruke penger på havregrøt et par dager i uken til voksne elever på videregående skole.

I Vestland skal man komme seg raskt frem og trygt hjem. Det betyr at vi trenger et løft på fylkesveiene våre. Arbeiderpartiet må erkjenne at vi har et vedlikeholdsetterslep og at Høyre har konsekvent lagt inn mer penger til vedlikehold av fylkesveiene i våre alternative budsjetter. Fylkeskommunen må legge til rette for at flere har anledning til å benytte seg av kollektive løsninger der det er mulig. På den måten sikrer vi at det er enkelt og attraktiv å bo, leve og jobbe i Vestland.

Vi gleder oss til å diskutere Høyres løsninger for hvordan Vestland skal utvikle seg i fremtiden. Kanskje Eigil Knutsen kan fortelle litt om Arbeiderpartiets visjoner og løsninger?

Har du meninger? Send oss en e-post. Følg BTmeninger på Facebook!

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg