Vi tar ikke livet av museums-Norge

Å stadig skulle sammenligne Oslo og Bergen er ikke bare misvisende, men også snevert. Norge som kulturnasjon strekker seg fra Finnmark til Agder.

Publisert Publisert

INGEN BYKAMP: Bergen og Oslo sammenligner seg stadig med hverandre. Det mener jeg ikke er riktig, skriver kulturminister Trine Skei Grande (V). Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Debattinnlegg

  • Trine Skei Grande
    Kulturminister (V)
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Med sitt innlegg 20. november med tittelen «Oslo tar livet av Museums-Norge», restartet Kodes direktør den gamle diskusjonen om forskjellsbehandling av kulturinstitusjoner i Oslo og Bergen.

Petter Snare hevder at det foreligger en urimelig skjevhet i statstilskuddene til museer i Oslo og Hordaland. Men det er snakk om institusjoner av ulik størrelse og kategori.

Les også

Kode-direktør Petter Snare mener det er én regel for Oslo og én regel for resten av landet

Bergen og Oslo sammenligner seg stadig med hverandre. Det mener jeg ikke er riktig.

Vi må alle akseptere, også Petter Snare, at landet har én hovedstad. I Oslo finnes museer som ble etablert med et tydelig nasjonalt mandat – Nasjonalmuseet, Norsk Folkemuseum og Norsk Teknisk Museum. Disse museene får sitt offentlige tilskudd i sin helhet fra staten.

Nasjonalmuseet står i en særstilling med et samfunnsoppdrag for nasjonen Norge. I 2013 vedtok Stortinget å oppføre et nybygg for museet. Dette realiseres av Statsbygg innenfor den statlige husleieordningen.

Denne finansieringsformen innebærer at museet må betale kostnadsdekkende husleie, noe som påfører museet en betydelig driftsutgift. Det medfører naturligvis at andelen statlig tilskudd i Oslo, sammenlignet med resten av landet, øker.

Oslo kommune yter ikke tilskudd til Nasjonalmuseet. Petter Snare har helt rett i det.

Men det han også burde ha nevnt, er at den samme kommunen bevilger et tresifret millionbeløp til Munchmuseet, Stenersenmuseet og Vigelandsmuseet, uten at Staten bidrar til driften av disse.

Les også

Trine Skei Grande skaper bekymring i Bergens kulturliv

Derimot har Kulturdepartementet i 2019-budsjettet blant annet prioritert økte midler til flere museumstiltak i Hordaland.

Dette gjelder økte driftsmidler til både Museum Vest og Bergen sjøfartsmuseum, Baroniet Rosendal, midler til mangfolds- og integreringsarbeidet ved Bymuseet i Bergen i tillegg til investeringsmidler til samme museum, og investeringsmidler til Hardanger og Voss museum.

De senere årene har Kulturdepartementet styrket driftstilskudd til museene i hele landet. I Hordaland har tilskuddene økt med nesten 60 prosent de siste ni årene, og KODE i seg selv har fått økt sine tilskudd med 81 prosent i samme periode.

Ikke minst har regjeringen prioritert midler til Hordaland-museene som en del av regjeringens sysselsettingspakke i 2016 og 2017.

Les også

Oslo tar livet av Museums-Norge

Men Norge er også mer enn som så. Å la kulturlivet utfolde seg handler om å legge til rette for at et mangfold av aktører kan by på varierte opplevelser over hele landet.

Derfor har regjeringen blant annet foreslått å prioritere 18 nasjonale prosjekter med til sammen over 450 millioner kroner i bevilgninger og tilsagn.

Av denne summen går bare 10 millioner kroner til prosjekt i Oslo, resten er fordelt fra Vadsø i nord til Kristiansand i sør.

Med unntak av to-tre tiltak dreier dette seg utelukkende om museer.

Det tar ikke «livet av museums-Norge», men er med på bygge sterke kunst- og kulturmiljøer i både distrikter og byer i hele landet.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg