Byrådet må ta større ansvar for barseltilbudet

Det er helt greit at mor og barn sendes hjem kort tid etter fødsel. Men da må kommunen bygge opp en god jordmortjeneste.

Publisert: Publisert:

KVINNEKLINIKKEN: Jeg håper inderlig at det i fremtiden er de svakeste som skal få det aller beste tilbudet, og ikke de friskeste, skriver Kjersti Pettersen, jordmor og bystyrerepresentant for Høyre. Foto: Jan M. Lillebø (arkiv)

Debattinnlegg

Kjersti Pettersen
Jordmor, bystyrerepresentant for Høyre, kvinnepolitisk leder Hordaland Høyre

Som nyutdannet jordmor jobbet jeg på barselavdelingen på Kvinneklinikken. Kvinnene lå på firesengsrom, fikk mat servert på brett og fikk ikke reise hjem før barnet var begynt å gå opp i vekt etter fødselen.

Det var ikke uvanlig at vi kom rundt til kvinner som lå i sengen og gråt.

De lengtet hjem, men fikk ikke lov på grunn av lite melk. Noen kloke barnepleiere kunne av og til si «la henne reise, melken slipper når hun får komme hjem!», men det var mer unntaket enn regelen.

Når de kom tilbake for å kontrollveie barnet etter ett til to døgn, var alt mye bedre.

Det er også det vi ser i dag. Kvinner vil hjem tidlig når de er friske nok til dette.

Nå raser debatten om kvinners barseltilbud. På sosiale medier kan det fremstå som om kvinner allerede i dag kastes ut få timer etter fødsel og blir etterlatt i et øde, uten noen form for hjelp og støtte.

Sånn er det ikke.

Les også

«Helse Bergen reduserer kvinner til fødemaskiner»

For å ta det tilbudet jeg kjenner til, som er Bergen kommune og Helse Bergen, så planlegger nå Helse Bergen et nytt sykehus for barn og unge, der fødeavdelingen skal legges inn under Barne- og ungdomssjukehuset (BUS). Der planlegges det en annerledes fødeavdeling der mor, partner og ikke minst det nyfødte barnet skal få god oppfølging under fødsel.

Når det er klart, skal de reise hjem.

For noen vil dette være kort tid etter fødsel. For dem som trenger mer tid, for eksempel med små barn eller etter keisersnitt eller andre komplikasjoner, skal liggetiden være vesentlig lengre.

Dette er greit!

Ja, det er som å banne i kirken, men det er ok at friske mødre og barn sendes hjem kort tid etter fødsel.

På én betingelse: at Bergen kommune har klart å bygge opp en god jordmortjeneste.

MARKERING: Jordmødre i Bergen stiller 8. mars i tog under parolen «stopp rasering av barselomsorgen». Hvis Bergen kommune ikke tar ansvar, blir det en rasering, skriver Pettersen. Foto: Jan M. Lillebø (arkiv)

En prosjektleder i 20 prosent er på plass, og jordmødrene har fått beskjed om at de skal gå på hjemmebesøk fem-seks dager etter at kvinnene har født.

Det er ikke godt nok.

Særlig når de i tillegg til hjemmebesøk skal ta seg av de gravide. Jordmødrene må bli flere, og de må få komme tidligere hjem om det skal ha noen hensikt. Jordmødrene i Bergen kommune bør også få sin egen jordmorfaglige leder, noe de har etterspurt altfor lenge.

Skal Bergen kommune gi et godt nok tilbud, må ambisjonen være at familiene får hjemmebesøk innen 24 timer etter hjemkomst, helst før.

Det er mulig. Hjemmesykepleien gjør dette hver dag, hele året. Hva er den store forskjellen?

Kommunen krangler ikke med ortopedisk avdeling når de formidler til hjemmesykepleien at en pasient er ferdig behandlet i spesialisthelsetjenesten og blir sendt hjem om seks timer.

Da stiller Bergen kommune med sykepleier til denne personen raskt og etter behov.

Helse Bergens tilbud om jordmor hjem for friske kvinner og barn som har reist hjem kort tid etter fødsel, har vært svært populært. Kvinnene har fått god hjelp med amming, de har fått melk raskere og de har evaluert tilbudet som svært godt. Tidvis har etterspørselen vært betydelig større enn tilbudet.

Det er kanskje lettest å si at Helse Bergen bare skal fortsette med dette, men jeg er dessverre ikke enig.

Les også

Slik blir nye Kvinneklinikken: Flere vil bli sendt ut etter åtte timer

Jeg mener at spesialisthelsetjenesten skal ta seg av de sykeste mødrene og barna etter fødsel, og jeg håper inderlig at det i fremtiden er de svakeste som skal få det aller beste tilbudet på barne- og ungdomssjukehuset, og ikke de friskeste.

Slik har det vært de 20 årene jeg har jobbet som jordmor.

De svakeste kvinnene har ikke kunnet velge fødeavdeling eller barselavdeling. De har måttet ta til takke med det som har vært igjen etter at de friskeste kvinnene har valgt først.

Tidvis har friske foreldre grått og vært sinte fordi de ikke har fått familierom etter fødsel.

Kvinner med store blødninger, operasjoner eller til og med syke barn har ikke hatt krefter til å kjempe for et litt roligere barselopphold. Da er det viktig at vi som jobber med denne gruppen kvinner fortsetter å kjempe for de svakeste når de møter oss i spesialisthelsetjenesten.

Veien videre er satt fra Helse Bergen. Det kommer nye, flotte fødeavdelinger med god medisinsk kompetanse. Det blir bra for Bergens kvinner og barn.

Helse Bergen har en plan. Det har ikke Bergen kommune, slik det fremstår i dag.

Om de har en god plan, så har de gjort en dårlig jobb med å formidle den til Bergens kvinner og øvrig befolkning.

Derfor stiller jordmødre i Bergen på 8. mars-tog under parolen «stopp rasering av barselomsorgen».

Hvis Bergen kommune ikke tar ansvar, blir det en rasering. Men hvis Bergen kommune vil, lager vi Norges beste barselomsorg.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg