Trump Tower på Marineholmen

Etter 43 år som forsker ved Havforskningsinstituttet (HI) og som UiB-professor i bistilling, har jeg med undring fulgt kritikken mot Havforskningsinstituttet og instituttets direktør Sissel Rogne.

Publisert Publisert

ABSURD: Det virker absurd at ledelsen ved UiB – for det må være primært ledelsen – fastholder at eneste alternative plassering av nytt bygg for HI er på Marineholmen, skriver innsender. Foto: Rune Sævig

Debattinnlegg

  • Svein Sundby

Distansen fra Nordnes til Nygårdshøyden og Florida har aldri budt på problemer for mitt samarbeid, og det har foregått med flere institutter fordelt over store deler av universitetsområdet. I tillegg har jeg hatt godt samarbeid med andre nærliggende institusjoner i Bergen som Nansensenteret og Norges handelshøyskole.

Av disse er kun Institutt for biovitenskap plassert på Marineholmen. Derfor virker det absurd at ledelsen ved UiB – for det må være primært ledelsen – fastholder at eneste alternative plassering av nytt bygg for HI er på Marineholmen. Skulle vi følge denne lokaliseringslogikken konsekvent, måtte alle samarbeidende marine institusjoner konsentreres her. Da snakker vi om Trump Tower på Marineholmen.

Les også

Ove Trellevik (H): – Direktøren villeder med trusler om flytting til Tromsø

Bergens Tidende fremstiller det som at direktør Rogne «truer» med at HI kan flytte til Tromsø. Avisen er åpenbart ikke realitetsorientert om instituttets struktur og organisering. HI er representert i Tromsø. Som et nasjonalt institutt har vi i tillegg til hovedsetet i Bergen flere sentre langs kysten, fra Flødevigen ved Arendal i sør til stasjonene i Austevoll og Matre i Hordaland og til Tromsø i nord.

Transport til møter og forelesninger løses med noen minutter til fots, på sykkel og en sjelden gang med bil – i all slags vær. Den fysiske avstanden har vært passe håndterbar og ikke et hinder. De største hindrene ligger på det mentale planet.

Les også

Sissel Rogne: Derfor er tomtevalget avgjørende

Les også

Politisk redaktør Frøy Gudbrandsen: Det er havnæringene vi skal leve av, ikke plassering av statlige bygg

Sydnes fremstår som det beste kompromisset, dersom nærhet til samarbeidende institusjoner på Universitetet er målet. Men en slik helhetlig vurdering synes ikke universitetsledelsen å se. Vrengebildet som BTs artikler skaper, er at HIs direktør har låst seg fast i alternativet Sydnes, mens det faktisk er universitetet som har låst seg fast i Marineholmen. Dessuten fremstår det som utålelig arrogant at UiB skal bestemme hva som er best for organisering og fremtidige utvikling for Europa største
fiskeriforskningsinstitutt.

Professor Knut Fægri var en viktig drivkraft i å få store deler av Universitetet i Bergen samlet sentralt i byen. Han mislikte sterkt tanken
på en isolert campus på landet. Universitetet skulle være en levende del av bymiljøet, men det var ikke en skyskraper på Marineholmen han så for seg.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg