• ABSURD: Det virker absurd at ledelsen ved UiB – for det må være primært ledelsen – fastholder at eneste alternative plassering av nytt bygg for HI er på Marineholmen, skriver innsender. FOTO: Rune Sævig

Trump Tower på Marineholmen

Etter 43 år som forsker ved Havforskningsinstituttet (HI) og som UiB-professor i bistilling, har jeg med undring fulgt kritikken mot Havforskningsinstituttet og instituttets direktør Sissel Rogne.