Distansen fra Nordnes til Nygårdshøyden og Florida har aldri budt på problemer for mitt samarbeid, og det har foregått med flere institutter fordelt over store deler av universitetsområdet. I tillegg har jeg hatt godt samarbeid med andre nærliggende institusjoner i Bergen som Nansensenteret og Norges handelshøyskole.

Av disse er kun Institutt for biovitenskap plassert på Marineholmen. Derfor virker det absurd at ledelsen ved UiB – for det må være primært ledelsen – fastholder at eneste alternative plassering av nytt bygg for HI er på Marineholmen. Skulle vi følge denne lokaliseringslogikken konsekvent, måtte alle samarbeidende marine institusjoner konsentreres her. Da snakker vi om Trump Tower på Marineholmen.

Bergens Tidende fremstiller det som at direktør Rogne «truer» med at HI kan flytte til Tromsø. Avisen er åpenbart ikke realitetsorientert om instituttets struktur og organisering. HI er representert i Tromsø. Som et nasjonalt institutt har vi i tillegg til hovedsetet i Bergen flere sentre langs kysten, fra Flødevigen ved Arendal i sør til stasjonene i Austevoll og Matre i Hordaland og til Tromsø i nord.

Transport til møter og forelesninger løses med noen minutter til fots, på sykkel og en sjelden gang med bil – i all slags vær. Den fysiske avstanden har vært passe håndterbar og ikke et hinder. De største hindrene ligger på det mentale planet.

Sydnes fremstår som det beste kompromisset, dersom nærhet til samarbeidende institusjoner på Universitetet er målet. Men en slik helhetlig vurdering synes ikke universitetsledelsen å se. Vrengebildet som BTs artikler skaper, er at HIs direktør har låst seg fast i alternativet Sydnes, mens det faktisk er universitetet som har låst seg fast i Marineholmen. Dessuten fremstår det som utålelig arrogant at UiB skal bestemme hva som er best for organisering og fremtidige utvikling for Europa største fiskeriforskningsinstitutt.

Professor Knut Fægri var en viktig drivkraft i å få store deler av Universitetet i Bergen samlet sentralt i byen. Han mislikte sterkt tanken på en isolert campus på landet. Universitetet skulle være en levende del av bymiljøet, men det var ikke en skyskraper på Marineholmen han så for seg.