• GLOBAL OPPVARMING: Norges klimapolitikk peker mot en global oppvarming på mellom tre og fire grader – hvis alle andre land fulgte vårt eksempel. På den måten forutsetter Norge at andre land må gjøre atskillig mer enn hva som er deres rettferdige ansvar, hvis klimamålene skal kunne nås, skriver artikkelforfatterne. FOTO: Shutterstock/NTB Scanpix

Mens vi venter på dommen

Det er nå det gjelder å handle hvis vi skal unngå at våre barnebarn og barnebarns barn arver en alvorlig skadet klode med klimaendringer ute av kontroll.