Høyres ruspolitiske hengemyr

Vi foreslår at Unge Høyre ber om et møte med helseministeren sin, og krever handling for å sette i gang en sårt etterlengtet rusreform i Norge.

Publisert: Publisert:

SPRØYTEROM: på Stortinget er Høyre årsaken til at vi ikke har fått en ny lov som tillater fullverdige brukerrom, skriver innsenderne. Marita Aarekol

Debattinnlegg

  • Njaal Neckelmann
    Bystyrerepresentant (V)
  • Øystein Hassel
    Bystyrerepresentant, Ap

I BT 3. desember er Unge Høyre, ved Lars Mæhle og John Andre Kongsvik, ute og slår et slag for en ny og human ruspolitikk. Dette er i og for seg gledelig, og vi ser ingen grunn til å betvile at de faktisk ønsker dette.

Men de kommer med en rekke merkelige og direkte uriktige påstander om det arbeidet som allerede gjøres i og fra Bergen.

Unge Høyre hevder at byrådet i Bergen er handlingslammet, og at kommunens nye rusplan ikke inneholder konkrete tiltak. De kan umulig ha lest planen. Det er rett og slett direkte feil. De kan bla opp i planen på for eksempel side 27, 31, 41 eller 54. Der vil de finne lister med ulike tiltak og målsettinger. Blant annet prosjektet «Sent ute», som skal hjelpe dem som over lengre tid har oppholdt seg på åpne russcener og ikke fått den oppfølgingen de trenger.

Vi ønsker å ansette personer i rustjenestene og sosialtjenesten på bakgrunn av egen brukererfaring. Få på plass tilpassede omsorgsboliger og sykehjemsplasser til pleietrengende eldre med rusavhengighet. Sette i gang aktivitets- og arbeidsrettede tiltak i flere bydeler.

Les også

BT mener: Narkomoralismen står for fall

På de to årene vi nå har styrt byen, har vi allerede fått byens første sprøyterom, legemiddelassistert rehabilitering (LAR) er gjort mer tilgjengelig, åpningstidene og bemanningen på Strax-huset er styrket, vi er i ferd med å etablere et ruspolitisk råd, et ambulant overdoseteam og vi er i ferd med å få på plass 250 flere kommunale boliger til vanskeligstilte. Alt dette peker klart i retning av den humane ruspolitikken både Unge Høyre og vi ønsker oss fremover. Dagens byrådspartier gjør sitt beste for at rusavhengige i byen vår endelig skal få et mer verdig, og ikke minst tryggere, liv.

At byrådet er handlingslammet, stemmer altså ikke. Men Bergen, og alle andre norske kommuner og helsetjenester, er bundet at norsk lov og nasjonale rammer. Flere av de andre tiltakene vi skulle ønske vi kunne sette i gang, møter nemlig motstand hos landets øverste ansvarlige for ruspolitikken, nemlig helseminister Bent Høie fra Høyre. Det gjelder vel også samtlige av de forslagene Unge Høyre selv kommer med, som avgjøres nasjonalt, eksempelvis avkriminalisering av tyngre stoffer, og heroinassistert behandling.

Les også

Voldtekt og vold, kjøp og salg, sprøyter, kulde, boss. Og litt omsorg. Dette er hverdagen i Straxtunnelen.

Det gjelder også brukerrom. Dagens sprøyterom, som ble opprettet av dette byrådet, er til for å gi de rusavhengige et verdig alternativ til å injisere rusmidler under uhygieniske og helsefarlige forhold. Dette har vært et skritt i riktig retning, og viser en klar vilje til å satse på humane, kunnskapsbaserte og skadereduserende tiltak. Utfordringen med dagens sprøyterom er at det etter nasjonale regelverk kun er tillatt å injisere heroin. Det gjør at rusavhengige som bruker andre stoffer eller mindre farlige inntaksmetoder enn injisering, dessverre ikke får den hjelpen de burde. Dette er noe av forklaringen på de åpne russcenene vi fremdeles ser i byen vår.

Dette er det kun Stortinget som kan endre på, og på Stortinget er Høyre årsaken til at vi ikke har fått en ny lov som tillater fullverdige brukerrom. Spørsmålet har vært oppe til behandling senest i år, etter forslag fremmet av Venstre og Arbeiderpartiet. Vår sosialbyråd i Bergen satt den gang i møter med Høyre og flere på Stortinget, ens ærend for å kjempe for dette. Høyres helseminister har fått gjentatte henvendelser der vi ber om dispensasjoner fra dagens regelverk.

Dagens byråd har satt i gang et stort løft for rusomsorgen. At vi ikke kan gjøre mer, skyldes i stor grad at Høyre har vært tafatte på Stortinget. Det er likevel svært gledelig at Stortinget den siste uken har vist vilje til å tenke nytt, selv om det foreløpig er noe uklart hva den nye linjen innebærer.

Vi foreslår at Unge Høyre ber om et møte med helseministeren sin, og krever handling for å sette igang en sårt etterlengtet rusreform i Norge, med alle de tiltakene de etterlyser i sitt opprinnelige innlegg. For inntil helseministeren og Høyre anerkjenner behovet for en virkelig progressiv rusreform, er det lite som tyder på at partiet blir noen veiviser innen ruspolitikken i Norge, og for rusomsorgen i Bergen.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg