ACER gir Norge innflytelse og en plass ved bordet

Norsk venstreside og deler av fagbevegelsen ser spøkelser på høylys dag når de går til kamp mot EUs energibyrå ACER.

Publisert:

SPØKELSER: Jeg ønsker en politikk som tar vare på industrien og norske strømkunder, men som også bidrar til et nytt europeisk kraftsystem. Det krever at man ikke ser spøkelser rundt hvert eneste hjørne, skriver innsender. Foto: Eirik Brekke (arkiv)

Debattinnlegg

Eigil Knutsen
Stortingsrepresentant for Hordaland (Ap) og medlem av finanskomiteen

Et lite land som Norge er tjent med ordnede former i det europeiske energisamarbeidet. Den siste tiden er det gjentatte ganger hevdet at deltakelse i EUs energibyrå ACER vil føre til økte strømpriser og manglende kontroll over egne naturressurser.

Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) kaller påstandene «ville» (Klassekampen 24. januar), men dette gjør ikke inntrykk på de protesterende.

ACER-saken er en ypperlig sak for den ytterste venstresiden. Her kan de «ta» både EU og EØS, og ikke minst Arbeiderpartiet, i én og samme sak. Proteksjonisme er ikke forbeholdt Donald Trump: Flere partier på Stortinget og deler av fagbevegelsen ønsker at det norske kraftsystemet skal være isolert, både fysisk og juridisk, fra resten av Europa.

Konsesjoner for bygging av nye utenlandskabler for import og eksport av kraft blir vedtatt av norske politikere, ikke EU, ESA, ACER eller noen andre skumle menn i Brussel. Nei til EU og andre har likevel lyktes med å sause ACER-saken sammen med motstand mot utenlandskabler.

Les også

BKK-analytiker: «Skremmebilde om utenlandskabler»

Nye utenlandskabler fører, ifølge NVE, til at kraftprisen blir to øre høyere i 2030 enn den er i dag, som er et historisk lavt nivå. Nettleien øker, men det handler ikke om utenlandskabler, men at vi ruster opp kraftnettet her hjemme i Norge.

Sintef stiller seg bak NVEs funn, og legger til at utenlandskabler på sikt kan føre til lavere strømpris i Norge, som følge av mer fornybar kraftutbygging i Europa.

EUs medlemsland har satt seg hårete mål for ny energi. Det europeiske kraftsystemet skal gjennomgå store endringer de kommende tiårene.

Norge er allerede en del av dette, både gjennom eksisterende kabler og gjennom EØS-avtalen. Vi forholder oss allerede til en rekke kjøreregler som er felles for energisektoren i Europa. ACER gir oss litt mer innflytelse over dette, og en plass ved bordet når beslutninger i tvister skal fattes. Det er særlig viktig i en tid der kraftsystemene går gjennom rask endring.

ACER er altså ikke et organ som skal vedta bygging av nye utenlandskabler, nedleggelse av norsk industri eller generell fordervelse, som man kan få inntrykk av når man leser enkeltes dommedagsprofetier. ACER skal ganske enkelt løse tekniske tvister mellom ulike land. Et lite land som Norge har all mulig interesse av at uenigheter løses i ordnede former der vi har innflytelse, og ikke i et uorganisert system der den sterkestes rett er det som gjelder.

Les også

«Nye utenlandskabler er ingen trussel mot norsk industri. Tvert imot.»

I Norge har vi rik tilgang på verdens beste kraftkilde. Ren, fornybar vannkraft sørger for levedyktige industribedrifter, lave strømpriser og muligheter for å elektrifisere Norge. Jeg ønsker en politikk som tar vare på industrien og norske strømkunder, men som også bidrar til et nytt europeisk kraftsystem.

Disse hensynene er fullt mulig å balansere.

Men det krever at man ikke ser spøkelser rundt hvert eneste hjørne, slik enkelte gjør når fremtidens energipolitikk diskuteres.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg