Høyre vil ødelegge taxinæringen

De har lenge spilt russisk rulett med taxinæringen.

JOBBER MER: Drosjesjåfører har siden endringen for 20 år siden klaget over for lange arbeidsdager fordi det er for mange drosjer i storbyene. For å tjene nok har folk måtte jobbe lengre. Livskvaliteten til drosjesjåførene og deres familier er blitt redusert, skriver innsender. Foto: Marita Aarekol

  • Akhtar Chaudhry
    Nestleder, Hordaland SV
Publisert:

For 20 år siden åpnet man for flere taxisentraler og flere løyver i Oslo. Begrunnelse n var, som alltid, bedre service til kundene og billigere taxiturer. Vi har opplevd det motsatt. Bokstavelig talt.

På 1990 tallet kunne en få god service, presise kjøreturer, stolte og kyndige sjåfører. Nå har vi fått dyrere turer, uoversiktlig marked og slitne sjåfører. En god del dem vet faktisk ikke hva de holder på med. Nå vil Høyre ødelegge næringen ytterligere med et forslag om at hvem som helst skal kunne eie og kjøre en taxi. Konkurransens alter krever ytterligere ofre. Drosjenæringen markerer seg uenig i denne utviklingen, og fortjener vår fulle støtte.

Drosjesjåfører har siden endringen for 20 år siden klaget over for lange arbeidsdager fordi det er for mange drosjer i storbyene. For å tjene nok har folk måtte jobbe lengre. Livskvaliteten til drosjesjåførene og deres familier er blitt redusert.

Jeg kjenner mange drosjefører og drosjeeiere rundt om i landet. En av dem stod nylig på en holdeplass midt i Oslo sentrum i over en time og tjue minutter uten å få en tur. Han gav til slutt opp og kjørte videre. Dette er arbeidsdagen til tusenvis av mennesker, og det er Høyre som har hovedansvar for denne elendigheten. Verre vil det bli hvis Høyre får lov til å åpne markedet ytterligere opp for kapitalkreftene.

Dette nye forslaget vil i første omgang innebære at det vil bli enda flere drosjer i storbyene våre. Dette vil føre til enda lengre arbeidsdager for drosjesjåførene, med de belastningene det vil medføre for dem og familiene deres.

På lengre sikt vil store kapitaleiere komme inn i markedet og presse enkelteiere ut av markedet. Når folk har jobbet mange år med lange arbeidsdager, har de hatt det som mål å kunne eie sin egen bil og drive for seg selv. I det foreslåtte regimet, vil disse enkelteiere bli skjøvet ut av store kapitaleiere.