Hydro har sviktet sitt samfunnsansvar i Brasil

Hydros forurensning i Brasil er et tydelig signal om at næringslivet ikke kan tåle å bryte menneskerettighetene.

Publisert: Publisert:

MÅ RYDDE OPP: Raftostiftelsen forventer at Hydro gjør sitt ytterste for å bøte på skadene, og at dette prioriteres fremfor økonomiske hensyn, skriver Jostein Hole Kobbeltveit. RICARDO MORAES / X02675

Debattinnlegg

Jostein Hole Kobbeltvedt
Daglig leder i Raftostiftelsen

Hydro jobber nå intenst med å løse krisen etter utslippene fra Alunorte-fabrikken i Brasil. Det er påvist at kjemikalier har forgiftet drikkevannet i området. Dette er svært alvorlig og helsefarlig for mange mennesker.

Raftostiftelsen følger Hydros håndtering av saken nøye. Vi mener at Hydro står overfor dilemmaer som næringslivet må sette høyere på dagsorden.

Krisen viser at Hydro trolig har undervurdert hvilke konsekvenser slike alvorlige utslipp kan få, både for lokalbefolkningen og Hydro selv. Krenkelser av menneskerettighetene kan gi bedrifter svikt i omdømme og problemer med å gjenopprette tilliten.

Raftostiftelsen forventer at Hydro gjør sitt ytterste for å bøte på skadene, og at dette prioriteres fremfor økonomiske hensyn. Vi håper at denne saken gir et tydelig signal til næringslivet om at respekt for menneskerettigheter er en moralsk forpliktelse og en forutsetning for forsvarlig drift, også i et langsiktig økonomisk perspektiv.

Les også

Hydro-eid selskap beskyldes for utslipp i Brasil

Les også

Funn av nye utslipp ved Hydro-anlegget i Brasil

Næringslivets samfunnsansvar handler om at menneskers livsvilkår kan bli forringet av bedriftens beslutninger. Hydro har en høyt kompetent avdeling for samfunnsansvar, men det er grunn til å spørre om hensynet til inntjening har trumfet hensynet til lokalbefolkningen i Barcarena i Brasil.

Raftostiftelsen mener at FNs retningslinjer for næringsliv og menneskerettigheter, som Norge var en pådriver for, gir næringslivet en solid internasjonal standard for hvordan bedrifter skal unngå å krenke andre mennesker med sin virksomhet.

Retningslinjene påpeker statenes politiske og juridiske ansvar for å beskytte, respektere og innfri menneskerettighetene. For næringslivet handler dette om at staten skal sikre at lover, regler og statlige virkemidler er innrettet slik at de i størst mulig grad fremmer respekt for menneskerettigheter.

Les også

BTs leder: Kontrollert feilinformasjon

Næringslivets ansvar gjelder uavhengig av om statene de opererer i innfrir sine forpliktelser. Svært mange mennesker i verden er ikke menneskerettslig beskyttet. Mange er forfulgt av myndighetene, og utsettes for krenkelser som følge av et nært samarbeid mellom stater og næringsliv.

Ifølge Business & Human Rights Resource Centre blir flere og flere aktivister som kritiserer næringslivet drept, forfulgt og trakassert i en rekke land.

RISIKO: Bedrifter må ta på større alvor at risikovurderinger ikke bare handler om risiko for selskapet, men at selskapet utgjør en potensiell risiko for mennesker, skriver innsenderen. RICARDO MORAES / X02675

Hydro tar sterkt avstand fra drapet på urfolksaktivisten Paulo Sérgio Almeida Nascimento, som 12. mars ble funnet drept i Brasil. Han har i langt tid kjempet mot forurensning fra et Hydro-anlegg i delstaten Pará. Den avdødes advokat antyder at drapet på Nascimento kan ha sammenheng med hans kamp mot Hydros aluminiumsraffineri.

Hydro reagerer like sterkt som Raftostiftelsen på den tragiske hendelsen. Drapet viser at et samfunn kan bli påvirket av at internasjonale aktører etablerer seg med virksomheter. Dette kan skape nye hierarkier og spenninger mellom grupper i befolkningen. Noen mennesker vil oppleve positive ringvirkninger av næringslivets virksomheter, for andre kan det være en katastrofe.

Les også

Skal kurse næringslivet i menneskerettigheter

Det er ingen tvil om at næringslivet er viktig for å skape økonomisk utvikling. Bedrifter skaper arbeidsplasser og leverer produkter og tjenester som dekker grunnleggende menneskelige behov.

Bedrifter må ta på større alvor at risikovurderinger ikke bare handler om risiko for selskapet, men at selskapet utgjør en potensiell risiko for mennesker. Etterlevelse av FNs retningslinjer er det viktigste bedrifter kan bidra med for å sikre et bærekraftig samfunn.

Få politisk redaktør Frøy Gudbrandsens nyhetsbrev hver onsdag ettermiddag. Meld deg på her.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg