Derfor støtter jeg forslaget om Airbnb-skatt

Det er naturlig at inntekten beskattes i tråd med vanlige regler i Norge.

RETTFERDIG: Å skape likhet mellom de profesjonelle utleierne og de private utleierne som leier ut ledig kapasitet gjennom Airbnb bør være ert mål, mener NHH-professor Tor W. Andreassen. Bøe, Torstein / NTB scanpix

Tor W. Andreassen
Professor i markedsføring og innovasjon og leder av Center for Service Innovation (CSI) ved NHH

At regjeringen i statsbudsjettet foreslår å fjerne skattefritaket for inntekter ved korttidsutleie av egen bolig, kan ved første øyekast virke dumt. Men det er det ikke. Dersom vi ser dette i et delingsøkonomi-perspektiv, ønsker vi å stimulere utviklingen av dette av flere grunner.

En åpenbar grunn er å kunne bruke ledige ressurser som hus, bil, hytte og også ledig tid, bedre. En annen god grunn er å skape likhet mellom de profesjonelle utleierne og de private utleierne som leier ut ledig kapasitet gjennom for eksempel Airbnb.

Les også

Nå kommer delingsøkonomien

Hovedtyngden av slik utleie skjer innenfor en dag til en måned. Ved å beskatte dette som inntekt erkjenner vi at husholdningene leier ut for å tjene penger. Da er det naturlig at husholdningene til fellesskapet samtidig som inntekten på deres arbeidsinnsats beskattes i tråd med vanlige regler i Norge.

For å sette ting i perspektiv: de beløpene vi snakker om som utleiere har gjennom Airbnb, er i gjennomsnitt omlag 25.000 kroner på årsbasis. Når husholdningene blir beskattet, vil de sannsynligvis prøve å sende regningen til kundene ved at prisene på utleie stiger.

Dette kan virke dempende på utleie av ledige rom, hus eller leiligheter og dermed det motsatte av hva man ønsker. Men da skal man tenke på hva det vil si for bomiljøet og leilighetsmarkedet at naboleiligheten hele tiden har nye leietagere.

Les også

Delingsøkonomien går til bosset

En annen konsekvens er at leiligheter som før ble langtidsutleid nå forblir langtidsutleid og ikke blir trukket fra dette markedet til fordel for Airbnb-markedet.

Fra et balansert ståsted støtter jeg derfor Regjeringens forslag som er i tråd med vår anbefaling i delingsøkonomiutvalget.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg