• NY DIREKTØR: Kunstsamler Petter Snare (til h.) kommer fra stillingen som kemner i Nedre Romerike til jobben som direktør for Kode i Bergen. FOTO: Tor Høvik

– Frode Bjerkestrand forsøker å legge et slør av mistenkelighet over Kode-ansettelsen

Skal BTs kriterier for hvem som heretter kan ansettes som kulturledere i Bergen legges til grunn, blir det færre, ikke flere, å velge mellom, mener Kodes styreleder, Henning Warloe.