Hvor stor klasse går barnebarnet ditt i?

Tilfeldigheter skal ikke bestemme om barnebarnet ditt får tett nok oppfølging av lærer.

Publisert: Publisert:

FÆRRE ELEVER: Skal skolen kunne utvikle hver eneste elev til den beste utgaven av seg selv, må det ikke være for mange elever å følge opp for den enkelte lærer, skriver innsender. Foto: ILLUSTRASJONSFOTO: Scanpix

Debattinnlegg

Grete Monsen
Nestleder i medlemsråd grunnskole, Utdanningsforbundet Hordaland

Stadig flere elever går på skoler med mange elever pr. lærer. Den norske skolen er ikke en konstant størrelse. Det fins store og små kommuner, og små og store skoler. Vi ser at det er særlig i store skoler og i store kommuner vi finner de største undervisningsgruppene.

Som regel er det flere enn 20 elever pr. lærer. I en trang kommuneøkonomi klarer ikke alle kommuner å prioritere skole høyt nok til å sikre alle elever små undervisningsgrupper. Skal det være tilfeldigheter som bestemmer om barnebarnet ditt får tett nok oppfølging av lærer?

Skolen skal ta utgangspunkt i den enkelte elevs forutsetninger for læring, og de kan variere mye mellom elevene. Når lærerne har for store klasser til å kunne følge opp hver enkelt elev godt nok, er det mange elever som ikke får den tette oppfølgingen de trenger og fortjener.

Les også

Oppskrift på en tragisk skolestart

Forskning viser at tett oppfølging av elevene er avgjørende for å skape en god skole og et godt læringsmiljø for barn og unge. Kvaliteten i samspillet mellom elev og lærer har mye å si for trivsel og læring. Vi vet at trivsel er viktig for at elevene skal gjennomføre skoleløpet, og et godt samspill kan derfor motvirke frafall. Skal skolen kunne utvikle hver eneste elev til den beste utgaven av seg selv, må det ikke være for mange elever å følge opp for den enkelte lærer.

Alle elever i Norge har rett til en likeverdig opplæring, og da må alle skoler være sikret et forsvarlig minstenivå av lærerressurser som står i forhold til elevtallet. Barnebarnet ditt må ikke bli avhengig av flaks eller uflaks når det gjelder gruppestørrelse. En minstenorm for lærertetthet på skolenivå vil sikre oss mer tid til hver elev. Små klasser alt fra første klasse kan gjøre det lettere å være elev gjennom hele skoleløpet.

Stortingsvalget nærmer seg, og vi oppfordrer lokale stortingskandidater i Hordaland til å fortelle hva de vil gjøre for å sikre at undervisningsgruppene ikke skal bli for store. Vil politikerne støtte en minstenorm for lærertetthet på skolenivå?

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg