• MISTER SJØUTSIKT: Formålet med flere etasjer kan ikke være annet enn eiernes ønske om høyere profitt - på naboenes bekostning, skriver innsenderne. På bildet er styreleder Gerd Gerd Knudsen, Bjørn Christensen, Fritjof Lampe og Thorleif Næss. FOTO: Tor Høvik

Profitt - på naboenes bekostning

Hvis de planlagte blokkene endres fra seks til åtte etasjer, vil vi miste utsikten til sjøen.