• VIKTIG SKOLE: Kyrre er et videregående opplæringstilbud for ungdom som sliter psykisk og som ikke har fungert i ordinær skole, skriver innsender. FOTO: Rune Sævig

Brutte løfter om Kyrre skole

Kyrre skole er det eneste videregående opplæringstilbudet i Bergen for elever som sliter psykisk.