• FØDSELSTAL: Regjeringa og vi andre burde starte heilt enkelt med å sjå oss sjølve i den politiske spegelen, skriv Kjersti Toppe. FOTO: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Hyklerisk om fødselstala

DEBATT: Regjeringa skjønar ikkje bæret. Dei brukar skattekroner på å setje i gang ei ekstern utgreiing som skal sjå nærare på kvifor vi får så få born i dette landet. Alvorleg talt.