Byarena på Nygård er det eneste rette

Bergen bør gripe muligheten med begge hendene.

Publisert: Publisert:

BYARENA: Slik ønsker Olav Thon og co. å transformere Nygårdstangen til en ny og moderne bydel. Illustrasjon: 3XN/illustrasjon

Debattinnlegg

Steinar Kristoffersen
Daglig leder, Bergen Sentrum

Når jeg ser de nye planene for byarena på Nygårdstangen, blir jeg bare så glad på Bergen sentrums vegne. Dette trenger Bergen, hele regionen og alle oss som bor her. Virkelig.

I Bergen har det ikke skjedd noe stort å rope hurra for på arkitekturfronten siden Grieghallen ble bygget. Det begynner å bli noen år siden. Nå kan det skje noe som samtidig er en enestående mulighet for å rydde opp i gamle byutviklingssynder.

Onsdag ble planene presentert for hvordan store deler av Bygarasjen kan transformeres til noe mye mer attraktivt og menneskevennlig. Til en arena for menneskevennlig utfoldelse på innsiden og til en grønn, sympatisk oase på utsiden. Man skulle ikke tro det var mulig. Men det er det. Med den sjeldne konstellasjonen av initiativtakere som står bak planene, så ligger det både penger, evne og vilje bak. Planene er realistiske, og Bergen bør gripe muligheten med begge hendene.

Les også

Slik vil de samle byarena, politi, hotell og kino midt i Bergen sentrum

Her kan vi midt i regionens kollektivknutepunkt få en arena for begivenheter som Bergen ikke tidligere har kunnet huse, og ikke minst 400 boliger og enda flere arbeidsplasser der regionen vil ha desidert størst nytte av å ha dem. Så sentralt som mulig i Bergen sentrum. Slik lager vi i praksis også en gåby som støtter opp under alle de gode politiske ønskene som både byrådet, bystyret og de fleste politiske partiene har.

Ikke minst vil lokalisering av en byarena nettopp i Bergen sentrum også bidra sterkt til å øke sjansene for at vi beholder arbeidsplasser innenfor handel, servering og reiseliv som er skapt de senere årene. Lokalisering andre steder enn i sentrum være en trussel mot alle disse arbeidsplassene. I tillegg ville det være en fallitterklæring for Bergen som by.

Arenaplanene på Nygårdstangen støtter også opp om noe av det som Bergen hittil har vært en foregangsby på: klyngebygging og aksebygging.

PLANEN: Slik kan Byarenaen se ut fra AdO Arena. Ny politistasjon til venstre. Byarenaen vil være på høyde med dagens Hotel Scandic Ørnen. Illustrasjon: 3XN/illustrasjon

Ved å anlegge en storarena for idrett, kultur og underholdning nettopp her, så vil man ikke minst støtte opp under de store investeringene som allerede er gjort i kulturbyen og mediebyen Bergen. En byarena her vil sammen med aktiviteten i Media City Bergen, Grieghallen/Griegkvartalet, Kode og Bergen Kunsthall – og det som vil kunne skje i og på Lille Lungegårdsvann og Festplassen – kunne fornye byen, og gjøre hele dette sentrale området til et kulturelt og medialt kraftsentrum som virkelig vil være å regne med. I tillegg vil en arena her kunne bli et midtpunkt i en kunst-, kultur- og medieakse som kan strekke seg fra UiBs fakultet for kunst, musikk og design i Fløen til Kulturhuset USF på Verftet.

Planene kan gi Bergen og Bergen sentrum noe av det sentrum trenger aller mest.

Les også

Frank Nes om manglende byarena: – Bergen sakker akterut

Alternativet til byarena i Bygarasjen er at Bergen blir slitende med et enormt menneskefiendtlig område inn i evigheten. Og videre byspredning. Det kan ikke Bergen leve med. Det må vi ordne opp i nå mens vi har muligheten. For byrådet burde valget nå være enkelt, med mindre uforutsette avtalemessige eller økonomiske temaer skulle dukke opp.

Jeg håper at Byrådet i denne saken vil legge kraft bak det byråd for byutvikling Anna Elisa Tryti skrev like etter forrige valg:

«Bergen sentrum har ett særmerke i forhold til de andre bydelene: Bydelen skal ikke bare fungere for dem som bor i sentrum, men være en attraktiv magnet og kulturell smeltedigel for de andre bydelene, for regionen og som internasjonalt reisemål. Det krever areal og rom, og er en viktig forutsetning for transformasjonsprosesser og fortetting.»

Dette håper jeg også blir avgjørende for byrådets endelige innstilling om hvor en ny byarena skal komme.

All honnør til initiativtakerne.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg