Nei, tøffere turnusordninger er ikke løsningen

Gode og fleksible turnusordninger får vi ved frivillige avtaler og ved å organisere arbeidet bedre.

Publisert: Publisert:

ALTERNATIV: I arbeidet med å øke heltidsstillingene trenger vi blant annet alternative turnusordninger. skriver eldreminister Åse Michalsen. Foto: Berit Roald, NTB scanpix

Debattinnlegg

Åse Michaelsen
Eldre og folkehelseminister (Frp)

Sykepleier Eskild Hustvedt skriver i et innlegg i Bergens Tidende 10. august at det er påfallende stort fokus på sparing når det gjelder helsetjenester i statsbudsjettet.

Det kjenner vi oss ikke igjen i - verken helseminister Bent Høie som har ansvar for sykehusene, eller jeg som har ansvar for omsorgssektoren. Det er aldri vært så store budsjett i sykehusene eller så gode rammer i kommunene som nå.

Vi har dyktige og engasjerte ansatte i hele helsetjenesten. Slik skal det være i fremtiden også. Vi må rekruttere flere og sikre at dette er en attraktiv arbeidsplass for unge. Skal vi klare det, må vi jobbe på andre måter enn i dag.

Vi må ha folk på jobb som kan gi den omsorgen pleietrengende trenger – døgnet rundt. Sykehus og omsorgsinstitusjoner forsøker å dekke behovet kvelder, netter og helger, og ender med å tilby lave stillingsprosenter. Det har gjort at to av tre i den kommunale omsorgssektoren jobber deltid.

Les også

Ny forskning: Det er sunnere å være A-menneske enn B-menneske

En styrket heltidskultur er ikke bare ønskelig for de ansatte. Det er viktig for dem som mottar omsorgen. Flere heltidsstillinger gir økt kvalitet på helsehjelpen, bedre pasientsikkerhet og brukerne får færre å måtte forholde seg til.

I arbeidet med å øke heltidsstillingene trenger vi blant annet alternative turnusordninger. Basert på frivillighet og behov. Vi lever ulike liv, og livet leves ulikt i perioder. For noen ansatte, for eksempel foreldre med delt omsorg, kan det være mer praktisk å jobbe mye én periode for så å ha fri i andre perioder. Mange av disse ønsker derfor mer fleksible turnusordninger.

Tromsø kommune har tilbudt tre avtaler de ansatte kan velge mellom for å fylle turnusen og øke heltidsstillingene. Nesten 200 ansatte har inngått slike særavtaler, blant annet ved Sør-Tromsøya sykehjem som jeg besøkte i vår. De ansatte og ledelsen setter i fellesskap sammen vaktene slik at jobben passer den enkeltes hverdag.

Jeg er litt undrende til at Hustvedt, som er tillitsvalgt i Fagforbundet, ikke nevner at sykehusene og Sykepleierforbundet nettopp er kommet frem til en avtale for å se på andre og bedre turnusløsninger.

Jeg utfordrer kommunene og Fagforbundet til å se om løsningene kan brukes i kommunene også. For meg er det viktig at avtalene er basert på frivillighet, og at det er opp til den enkelte å vurdere om dette passer for dem.

Det er alternative turnusordninger vi trenger for å ruste oss for fremtiden. Det fortjener våre eldre, og det fortjener de ansatte.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg