• UTGIFT: 54 kroner koster det nå å kjøre gjennom bomringen i rushtiden – med mindre du kjører en bil av den elektriske typen. Bergenserne er lei, skriver innsenderen. FOTO: Eirik Brekke (arkiv)

Bompenger en skatt på skatten som rammer de svakeste