Unge Venstre er i utakt med folket

Ruspolitikk handler om å beskytte de sårbare i samfunnet vårt. Når vi vet at økt tilgjengelighet bidrar
til økt bruk, er ikke legalisering veien å gå for å redusere rusproblemer.

Publisert:

Det er ikke et folkekrav å legalisere flere rusmidler. Unge Venstre er her i utakt med folket, skriver Per Gunnar Dahl. Foto: Scanpix

Debattinnlegg

Per Gunnar Dahl
Generalsekretær, Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan

I BT tirsdag 10. april kunne vi lese at Unge Venstre vil ha statlig utsalg av cannabis og andre stoffer de definerer som «mindre skadelige». Fra alkoholforskningen vet vi at økt tilgjengelighet bidrar til økt bruk. Det er god grunn til å anta at dette også gjelder andre rusmidler.

Derfor er legalisering av cannabis og LSD er et særdeles dårlig forslag som vil føre til økte problemer.

Norge har blant den laveste rusbruken i Europa. Dette er en positiv bunnotering vi må beholde. Tallene gir en klar indikasjon på at forbud virker for å begrense tilgang, og derfor også bruk. Det er viktig å beholde i fremtiden.

Fra steder som allerede har legalisert cannabis, ser vi at bruken har økt. I Colorado, som legaliserte i 2012, har sett en økning av trafikkdrepte som får påvist THC i blodet ved obduksjon. Også antall akuttinnleggelser på sykehus har økt.

Cannabis og LSD har en klar risiko ved bruk. Dette gjelder spesielt for unge mennesker. Forbudet gir et signal om risiko ved bruk, noe som reduserer sosial aksept. Forsking tyder på at oppfattet risiko knyttet til bruk påvirker viljen til å prøve.

Normaliseringen av rusmidler fra fremtredende personer og media kan gi ungdom et inntrykk av at cannabis og andre rusmidler nærmest er ufarlige. Det er ikke et folkekrav å legalisere flere rusmidler. Her er Unge Venstre i utakt med folket. En undersøkelse fra 2016 viste at 77 prosent støtter forbudet.

Å legge til rette for økt tilgjengelighet av rusmidler er ikke veien å gå for å få ned rusavhengigheten i Norge. Det viktigste vi gjør i ruspolitikken er å forebygge at mennesker får problemer. Derfor bør Venstre si nei til legalisering.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg