• Det er ikke et folkekrav å legalisere flere rusmidler. Unge Venstre er her i utakt med folket, skriver Per Gunnar Dahl. FOTO: Scanpix

Unge Venstre er i utakt med folket

Ruspolitikk handler om å beskytte de sårbare i samfunnet vårt. Når vi vet at økt tilgjengelighet bidrar til økt bruk, er ikke legalisering veien å gå for å redusere rusproblemer.