Rett adresse for kritikken er regjering og storting

DEBATT: Helsehjelp til papirløse flyktninger er nasjonale styresmakter sitt ansvar – et ansvar vi forventer at de tar.

Publisert Publisert

STØTTER KRAVET: Rebekka Ljosland (KrF) og Erlend Horn (V) krever at regjeringen sørger for helsehjelp til folk som oppholder seg ulovlig i Norge. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen / Bård Bøe (arkiv)

Debattinnlegg

  • Rebekka Ljosland
    Byråd for helse og omsorg (KrF)
  • Erlend Horn
    Førstekandidat Bergen Venstre
  1. Leserne mener

I BT 10. desember blir vi byråder utfordret på å sikre papirløse i Bergen grunnleggende helsehjelp. Det er en god utfordring, som vi sender videre til rett adresse: Regjeringen og Stortinget.

Vi er enige med leserbrevforfatterne: Rett til helsehjelp er en ufravikelig menneskerett. Dette gjelder også for personer som oppholder seg ulovlig i landet, såkalte papirløse. Deres oppholdsstatus er uvesentlig for deres rett til nødvendig helsehjelp.

Dette er også grunnen til at Ap-KrF-Venstre-byrådet gir støtte til Kirkens Bymisjon og Røde Kors sitt helsetilbud til denne gruppen. For neste års budsjett har vi foreslått å øke støtten til søknadssummen på 600.000 kroner, og vi har et tett og godt samarbeid om hvordan tilbudet kan forbedres og videreutvikles.

Les også

Les også motargumentene i dette innlegget: «Rett å nekte papirløse alle helsetjenester»

Mange papirløse innvandrere i Norge lever under uverdige forhold. De frivillige på helsesenteret for papirløse gjør en uvurderlig innsats for sårbare mennesker. Likevel er det ingen tvil om at tilbudet som gis i Bergen, må anses som en midlertidig løsning før alle papirløse – uavhengig av hvilken kommune de oppholder seg i – får tilgang på helsetjenester etter medisinske behov og i tråd med internasjonale forpliktelser. Det er nasjonale styresmakter sitt ansvar, og et ansvar vi forventer de tar.

Vi håper dette spørsmålet vil være en del av regjeringsforhandlingene våre to respektive partier skal inn i sammen med Høyre og Fremskrittspartiet. Helse- og omsorgstjenesteloven skal gjelde alle, uansett oppholdsstatus og sykehus. Fastleger og kommunale helseinstitusjoner må få refundert utgifter til helsehjelp til pasienter utenfor folketrygden.

Det skulle i grunnen bare mangle.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg