Innfør politikk som fag i skolen

Politikk bør bli et fag i skolen der barn og unge trenes opp til å se de ulike aktørenes posisjoner og argumentasjon.

FOREBYGGE MED KUNNSKAP: Vi vil ikke ha den politiske skittkastingen, ikke på Stortinget, ikke i valgkamper, heller ikke i skolekorridorene. Barn og unge behøver en ny måte å møte politiske saker på, mener innsender. Tore Meek / NTB scanpix

Debattinnlegg

Per Bjørnar Grande
Dosent i RLE, Høgskolen på Vestlandet

Det politiske klima blir stadig mer polarisert. Små nyanser innenfor skattepolitikk, innvandring, eldreomsorg og så videre hauses opp. Plutselig opplever man sterke motsetninger i møte med hverandres synspunkter, uten å skjønne hvorfor. Dette er et av vår tids mest aktuelle spørsmål. Fremtiden avhenger av ideologisk nøkternhet.

Hvordan skal elevene i norsk skole klare å se gjennom polariseringen og bli mer praktiske og klarsynte i samfunnsspørsmål? Hvordan skal man kunne samarbeide, når man i stadig sterkere grad demoniserer den andres synspunkter?

Løsningen er å innføre et nytt fag i skolen: Politikk.

Innføring av filosofi i grunnskolen har vist seg å være en viktig faktor for å bekjempe intoleranse. I England har forskere funnet ut at filosofiske samtaler styrker selvtilliten, aktiviserer barna og fører til bedre læring. Dersom man er i stand til å begrunne sine synspunkter, oppdager man også lettere flere muligheter i livet. Det som imidlertid gjør emnet filosofi i skolen begrenset med tanke på politiske analyser, er at spørsmålene som tas opp, gjelder livssyn og etikk mer enn politiske spørsmål.

Les også

Det er irrelevant for skolen om Gud eksisterer

Politikk er ikke filosofi, politikk lærte jeg på gymnaset er «fordeling av verdier og goder i et samfunn». Altså noe mer konkret og materielt enn filosofi. Politikk er heller ikke moral – selv om det er til stor hjelp hvis politikerne er ærlige og ellers moralsk høyverdige. Politikk er som Churchill sa, «evnen til å finne den minst verste løsningen». Verden er ikke perfekt, det vil den heller aldri bli. Det vil aldri komme perfekte løsninger i politikken. Man må trenes opp til å analysere en sak, for så trekke slutninger.

Anslag til politisk tenkning finner man i fagplanen for Samfunnskunnskap, der for eksempel elevene på 5.–7. trinn skal diskutere slikt som «skilnader mellom å leve i eit demokrati og i eit samfunn utan demokrati» og «nokre sentrale motsetnader mellom dei politiske partia i Noreg». Men også Samfunnsfag mangler en mer metodisk, løsningsfremmende innfallsvinkel – som faget politikk kan dekke.

Les også

Lærerstudenter om manglende kompetanse: – Det er barna vi arbeider for, så da må vi i det minste være sikre på at vi er i stand til å gjøre vårt aller ytterste.

Politikk i skolen bør bli et fag der man trenes opp til å lete etter de ulike aktørenes posisjoner, analysere dem, finne svakheter og styrker i argumentasjon, for eksempel ved å gå inn og undersøke ressurssituasjonen i den aktuelle saken, lære seg å sette egne verdier og ideologiske idealer på vent inntil man har satt seg inn i saken.

En slik trening vil være gull verdt for å forstå en sak som Israel/Palestina-konflikten. Dersom elevene kan møte politiske spørsmål ved hjelp av metodiske innfallsvinkler, vil vi i Norge kunne bli et ledende land, i stand til å vise vei ut av et ideologisk uføre basert på polariseringer som er til hinder for politiske løsninger.

Evnen til å møte dagsaktuelle utfordringer kan skje gjennom for eksempel et totimers fag fra grunnskolen av. Jo tidligere årstrinn, dess bedre.

Faget politikk er ikke bare en fiffig idé; den har vokst frem som respons på dagens elendighet og er en fremtidsvisjon, der vi kan, litt om litt, befris fra et fryktelig fruktløst politisk klima. Ingen vil lenger ha det slik, men det skjer hele tida, ved familiebordet, mellom venner, mellom kolleger – og på politisk topp-plan.

Vi vil ikke ha den politiske skittkastingen, ikke på Stortinget, ikke i valgkamper, heller ikke i skolekorridorene. Barn og unge behøver en ny måte å møte politiske saker på. Det gjør de best gjennom å lære nøktern politisk analyse.