Som fargerike perler på en snor

DEBATT: De mange flotte kvinnene jeg har møtt gjennom livet, har gjort meg til den kvinnen jeg er i dag.

Publisert: Publisert:

VIKTIGE STEMMER: Dora Poni Loro mimrer tilbake til alle kvinnene hun har møtt i livet sitt. Foto: Rune Nielsen (arkiv)

Debattinnlegg

Dora Poni Loro
Styreleder i Papillon

Kvinner jeg har møtt i oppveksten, og som intern flyktning i eget land og flyktning i Norge. Kvinner jeg har møtt som en elev på Nygård skole, blant annet mine to lærere Randi og Sissel. Min aerobiclærer i Arna som introduserte meg for Vamp sine sanger mens jeg bodde på asylmottak.

Kvinner i min oppvekst. Jentene jeg har møtt i Fana Røde Kors, og som har sett meg som likeverdig. Medstudenter og kvinnelige lærere jeg har møtt som student ved UiB og HiB. Venninner med ulike nasjonaliteter jeg har møtt gjennom årene.

Mødre jeg har møtt på babysang, i barnehage og gjennom skolens og idrettens ulike aktiviteter. Kvinner jeg har møtt i kirken, i nabolaget, og som aktivist i kamper om rettferd for kvinner. Vår reservebestemor, mamma Kari.

Mine «medvandrende» søstre som har kommet til Norge av ulike grunner. Søstre med mye bagasje, men også mange vakre minner. Likevel reiser de seg og gjør det de kan for å skape en bedre fremtid for seg selv og sin familie.

De forhandler verdier, praksiser og identiteter for å passe inn i samfunnet, og for å være den mammaen barna trenger. De er søstre som vil bidra i samfunnet med det de kan og har av kompetanse, kunnskap og verdier.

Mødre som reiser seg hver gang de faller. De som tør å ta vanskelige valg, valg som kanskje strider mot alt de er vant til. Valg som kanskje strider imot hva andre forventer av dem.

Unge kvinner som vil leve et fritt liv, et liv der de kan ta egne valg. Ta valg uten at deres lojalitet settes spørsmål ved. Lojalitet til egen familie og lojalitet til egen kultur og religion.

Som fargerike perler tredd på en snor til et vakkert kjede, kan vi kvinner holde oss sterkere sammen ved å vise kjærlighet til hverandre. Løfte hverandre opp og engasjere oss i kamper som gjelder oss alle som kvinner, uavhengig av religiøs eller kulturelle bakgrunn.

Har du meninger? Send oss en e-post. Følg BTmeninger på Facebook!

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg