Passasjerene må gi tilbakemeldinger

Det kan være svært vanskelig for bussjåføren å se i et speil om en person er hofteoperert.

SKAL IKKE SKJE: Å «bråbremse stadig vekk» og «peise på» i 80km/t på en svingete vei (om det er fysisk mulig med en buss?) skal selvsagt ikke skje, skriver bussjåfør Alf Helge Greaker. Fred Ivar Utsi Klemetsen

Debattinnlegg

Alf Helge Greaker
Dagleg leiar, Amicus Byanalyse

Solveig Birkelund har noen innspill til bussjåfører i BT 26.04. Jeg tipper at rundt 95 prosent av passasjerene er raske og stø til beins, men spør noen: «kan du vente med å kjøre til jeg har satt meg?», så er det opplagt at man som sjåfør gjør det. Det samme om sjåføren ser tydelig ustø personer gå inn bakdøren med rullator, krykker eller har fulle barnevogner som skal lirkes på plass. Å være sprek har ikke bare med alder å gjøre, og det kan være svært vanskelig for sjåføren å se i et speil om en person er hofteoperert. Så et «Hei» til sjåføren og et spørsmål kan gjøre dagen mye enklere og tryggere for alle.

Å «bråbremse stadig vekk» og «peise på» i 80km/t på en svingete vei (om det er fysisk mulig med en buss?) skal selvsagt ikke skje. Det er helt riktig som Birkelund sier: «Fordi jeg er ganske sikker på at man sparer mer tid på å kjøre pent enn man gjør ved å peise på og i samme slengen risikere lasten». Operatørselskapene (Tide Buss, Nobina etc.) har elektroniske kjøreatferdssystemer som skal kunne brukes til å bedre sjåførenes kjøreatferd. Passasjerer må gjerne være med på å gi tilbakemeldinger.

Les også

«Kan jeg sende hunden min alene på bussen?»

Sikkerhet skal komme før punktlighet. Imidlertid kan Skyss gi gebyrer til operatørselskapene om avganger blir vesentlig forsinket, innstilles, eller kjøres med feil type buss (utrolig nok). Rutetidene bestemmes av Skyss. Disse har ofte vært komisk urealistiske, som for eksempel det at bussen skal kjøre fra tre holdeplasser samtidig. Alt dette er med på å skape et press ingen er tjent med.

Jeg er helt overbevist om at årsaken til ofte urealistiske rutetider er at kontraktene i det eksisterende anbudsregimet har vektlagt pris altfor høyt. Det er den verste måten å drive anbud på. Som nestleder i Hordaland fylkestinget sitt samferdselsutvalg i 2011 – 2015, var dette en av hjertesakene mine å endre. Derfor var jeg svært glad for å ha vært med på flertallsvedtak som har endret disse kravene.

Fremover skal miljø og kvalitet vektes høyere enn tidligere. Da blir også økonomien god. Passasjerer og sjåfør vil forhåpentlig merke disse endringene etter hvert som de nye anbudskravene gradvis fases inn i fylket. Da må passasjerer, fagforeninger, næringslivet og politikere passe på at blant annet rutetider ikke skal forringe kvaliteten for kundene. Da vil også komforten og trygghet for passasjerene som Birkelund få enda bedre kår.