Vi kan ikke drive et profesjonelt museum på dugnad

Som museumsdirektør er jeg fortvilet, og jeg skjemmes.

Publisert:

DÅRLIG ØKONOMI: Hvor er tiltakene som monner og viser at våre politikere tar ansvar for kulturarven og kulturell bærekraft både fra et drifts- og klimaperspektiv? spør museumsdirektør Marianne L. Nielsen. Foto: Tor Høvik

Debattinnlegg

Marianne L. Nielsen Museumsdirektør / Bymuseet i Bergen
Museumsdirektør ved Bymuseet i Bergen

Etter lange forhandlinger er det nå blitt enighet om bybudsjettet. Byrådet peker på fremtiden i sin byrådsplattform og i budsjettet.

Men fremtiden er her allerede. I det vi skal feire byens 950-års jubileum, står vår felles kulturarv i fare.

Historien og våre kulturminner er en ikke-fornybar ressurs. Dersom den ikke videreformidles og bevares, går den tapt for alltid.

Bymuseet i Bergen er kommunens viktigste forvalter og formidler av Bergens kulturarv. I Bergen kommunes gjeldende ABM- plan (Arkiv, bibliotek og museer) står det at;

«Bymuseet i Bergen skal være sentrum i det byhistoriske arbeidet i Bergen og ivareta Bergens rolle i regional, nasjonal og internasjonal historie. Museet skal styrke de frivillige aktørene. Museet skal utvikles til å bli en sentral turistattraksjon for Bergen».

Les også

Bymuseet i Bergen ligger an til over 1,6 millioner i underskudd. Kulturbyråden sier de ikke kan hjelpe.

I planen stadfestes det at Bymuseet i Bergen er ett av Norges største i besøk, gjenstander og bygg, men ikke i årsverk eller tilskudd.

Nå er museet igjen i en prekær økonomisk situasjon. Tallene for 2020 er røde, og bybudsjettet gir ikke håp om bedre tider. Byrådsplattformen er syltynn når det gjelder museer- og kulturminner.

Ansvaret for finansiering skyves over på staten, men for Bymuseet bidrar de allerede med 50 prosent av
offentlige tilskudd, og skyver ansvaret tilbake.

Derfor må våre lokalpolitikere snu pekefingeren mot
seg selv. Jeg mener at det først og fremst er Bergen og regionen som må ta ansvar for at Bymuseet har forsvarlige driftsrammer!

Bærekraftig utvikling er et førende premiss i den nye byrådsplattformen. Byen skal være en god by for alle- også for fremtidens generasjoner. Det er dagens barn og unge.

Vårt motto er at de skal oppleve fortiden for å forstå fremtiden. Det er dette som nå står på spill.

Les også

«Uvurderlige» diamanter stjålet fra tysk museum

Museet har et omfattende samfunnsoppdrag. Vi skal sette den immaterielle- og materielle kulturarven inn i en meningsbærende sammenheng, samtidig som vi sikrer den for ettertiden.

Museene skal være frivillighets- og inkluderingsarenaer, skape forståelse, bidra til synliggjøring av identitet, livslang læring, livsglede, mangfold, kunnskap og opplevelser.

Bystyret i Bergen har erklært klimakrise. Bymuseet i Bergen har ansvar for 100 av byens mest verdifulle kulturhistoriske bygninger.

Vi har levd med konsekvensene av klimaendringer i mange år. Været blir varmere, våtere, og det krever langt mer enn vi makter. Skadene blir stadig større, og vi kjemper i motbakke mot forfallet og ressursmangelen.

Les også

Jubel på Kode: Får tre millioner av regjeringen

Som museumsdirektør er jeg fortvilet, og jeg skjemmes. Man trenger ikke å være ekspert for å se forfallet, men det kreves fagutdannelse for å forvalte dette på en forsvarlig måte.

Hvor er tiltakene som monner og viser at våre politikere tar ansvar for kulturarven og kulturell bærekraft både fra et drifts- og klimaperspektiv?

Vi kan ikke drive et profesjonelt museum på dugnad. Dette er ikke kulturbyen Bergen verdig.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg