Norsk og matematikk bør telle likt på vitnemålet

Publisert Publisert

BEDRING: De nye læreplanene med felles norskkarakter er et skritt i riktig retning, skriver Egil Bru Overaa. Foto: Khakimullin Aleksandr / Shutterstock / NTB scanpix

Debattinnlegg

  • Egil Bru Overaa
    Overingeniør, Fana
  1. Leserne mener

I BTs leder 20. november hevdes det at det er problematisk at man fjerner sidemål fra de ikke tellende karakterer i første og mellomste klasse på ungdomsskolen, men beholder den i siste og tellende år på vitnemålet.

Må sidemål ha egen karakter for å få riktig prioritet? Kan ikke karakteren i norsk omfatte to målformer og både skriftlig og muntlig i en og samme karakter? Da vil norsk telle like mye på vitnemålet som matematikk.

Et mer likeverdig syn på språk- og realfagene er rettferdig for veldig mange, om det er elever som ikke har norsk som morsmål, dyslektikere, realfagtalenter eller en kombinasjon av de nevnte.

Det er vel ikke riktig at en med gode karakterer i norsk skal foretrekkes fremfor en som har gode karakterer i matematikk i opptaket til videregående.

Egil Bru Overaa Foto: Privat

En konsekvens av karaktersystemet i Norge er at 37,5 prosent av hovedkarakteren kommer fra språkfag og bare 6,3 prosent av kommer fra matematikk.

Norsk og fremmedspråk er altså seks ganger så viktig som matematikk i Norge. I andre land vi ønsker å sammenlikne oss med, er det ikke slik. I England teller for eksempel engelsk og matematikk like mye.

Det bør være mulig å opprettholde sidemålets viktighet uten at det skal gis egne karakterer i faget. Hvem er det BTs leder argumenter for i denne saken – elever og foreldre av elever som er flinke i sidemål, sidemål i seg selv, samfunnet eller flertallet i Bergen eller Norge?

Om det er førstnevnte, bør man vær varsom – dersom poenget med sidemål er å gi en gruppe mennesker fordeler i valg av videregående skole, er det problematisk, selv om det ikke er bevisst.

Les også

Jo, BT, læreplanane styrkar nynorsken

Det er sikkert ikke det BT ønsker, men da bør man støtte en løsning hvor sidemål får sin prioritet uten at det går på bekostning av elever som er flinke i andre fag enn norsk.

Jeg registrerer et lite skritt i riktig retning når sidemålskarakterer på ungdomsskolen reduseres, og vil takke leder i Elevorganisasjonen Alida de Lange D’Agostino og dagens skolepolitikerne som står for dette. Jeg tror dere har et solid flertall av den norske befolkning og elever i skolen i ryggen.

I tillegg er det et steg i riktig retning for å hindre diskriminering av de nordmenn som ikke mestrer norsk best og som hindres i valget videre av svake norskkarakterer. Jeg håper skolepolitikerne snart kan lage et system mer likt det man har i andre land – der matematikk og norsk teller likt når hovedkarakter skal regnes ut.

Det vil i så fall stimulere både elever og lærere til å prioritere matematikk på lik linje med andre land – det kan vel ikke skade?

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg