– Jeg synes ikke det er riktig at fedrekvoten er utvidet. En mor er mer knyttet til babyen de første leveårene

BT har spurt 14 tilfeldig utvalgte bergensere hva som er viktigst for dem før de går til stemmelokalet.