Takk, Marthe Austegard, for at du er modig

Du hjelper oss i kampen for at de uten stemme kan bli hørt.

Publisert Publisert

SMÅBARNSMOR: Samfunnet er lagt opp slik at du skal opp igjen på hesteryggen før du har sluttet å amme, skrev Marthe Austegard i dette innlegget nylig. Hun får full støtte av innsenderen. Foto: BT 18. september

Debattinnlegg

  • Trudi Totland
    Master i pedagogikk, barnehagelærer

Når du i BT 18. september tør å kritisere forholdene i en av samfunnets store institusjoner, og siste tiårs storsatsing fra politisk hold, er du modig.

Som fagdame med lang fartstid kan jeg bekrefte at det har vært og er mye bekymring i barnehagen for de rammene vi har.

Det har vært vanskelig å sette ord på bekymringene våre av ulike grunner. Noen har følt frykt for å gi foreldre mer dårlig samvittighet for å sende barna i barnehagen, og noen har mistet troen på at det nytter.

HVILE: Vi har arbeidsmiljøloven og rett til hvile, selv det har ikke barna, skriver Trudi Totland om hverdagen for norske småbarn. Foto: Privat

Den store og intense debatten som har vært de seinere år, gjør noe med oss i felten. Det handler om så mye, likestillingspolitikk, heltidsstillinger og ikke minst det samfunnsøkonomiske ved å få alle ut i jobb. Å sende så mange små inn i institusjonslivet var og er et eksperiment.

Ja, Marthe, dette er dårlig samfunnsøkonomi. Alle de problemene og utfordringene vi finner i skolen har altfor ofte startet i barnehagen. Og altfor ofte har det vært omgivelsene som har vært problemet og ikke barnet – det koster! Omsorgsyrkene og særlig barnehagene har altfor høyt sykefravær – det koster! Altfor mange familier lever under stort press – det koster!

Vi som jobber i barnehagen prøver alt vi kan for å nå det enkelte barn med det som de trenger, men rammene hindrer oss. Det er altfor mange voksne som går hjem fra jobb og kjenner en klump i magen for de barna de ikke klarte å tilfredsstille den dagen.

Vi har arbeidsmiljøloven og rett til hvile, selv det har ikke barna. Vi har åttetimers dag, selv det har ikke barna. Skal politikere prioritere god samfunnsøkonomi som varer mer enn fire år, må barnehagene bli på barnas premisser.

Takk, Marthe, for at du er modig! Du hjelper oss i kampen for at de uten stemme kan bli hørt.

Har du meninger om saken eller en historie du vil dele? Send oss en e-post: debatt@bt.no!

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg