Spekulativ verstefallstenkning om koronaviruset

Det er umulig for befolkning og helsevesen å forholde seg til så tvetydig risikokommunikasjon fra Folkehelseinstituttet.

Publisert Publisert

Vår kronikk var et begrunnet oppgjør med skremselstenkningen, som blant andre Preben Aavitsland forfekter, skriver professor Elling Ulvestad. Foto: Alice Bratshaug

Debattinnlegg

  • Elling Ulvestad
    Avdelingssjef og professor ved Mikrobiologisk avdeling, Helse Bergen
  1. Leserne mener

For å berolige allmennheten skrev kollega Ørjan Olsvik og jeg nylig en kronikk i BT, hvor vi konkluderte med at koronaviruset neppe ville utvikle seg i farligere retning.

Vi drøftet sak, ikke person, og ble derfor overrasket over innlegget fra overlege Preben Aavitsland ved Folkehelseinstituttet (FHI).

Aavitsland imøtegikk vår kronikk med personutfall og omgåelse av temaet. Han sier seg enig med hovedbudskapet vårt: «Det er de milde virusvariantene som vinner, fordi de lar pasientene gå rundt og smitte mange.»

Så hva er vi uenige om? Jo, Aavitsland mener vi er skråsikre fordi vi anser det som lite sannsynlig at verstefallsscenarioet han tegner, vil inntreffe.

Vi er innforstått med at ingen kan gi eksakte forutsigelser av smittehendelser, men det er likevel fullt mulig å beregne sannsynligheter.

Vi redegjorde grundig for hvorfor vi ikke tror at viruset vil utvikle seg i en farligere retning, og viste dessuten at Aavitslands begrunnelse for økt fare bygde på en misforståelse av forskningsresultater.

Les også

Blogger: – Smitten sprer seg fordi noen ikke tar det alvorlig nok!

Aavitsland mente å ha funnet dokumentasjon for sitt scenario i en vitenskapelig artikkel. Men ved gjennomlesing fant vi at artikkelen, som rett nok omhandler mutasjoner, ikke sier noe om hvorvidt mutasjonene påvirker virusets evne til å utvikle seg i en farligere retning.

Og med det faller også dokumentasjonen Aavitsland la til grunn for sitt verstefallscenario.

Så langt har FHIs risikokommunikasjon rundt koronaviruset vært konsistent og faglig velbegrunnet. Med Aavitslands innspill opplever jeg at kommunikasjonen nå spenner fra innsiktsfulle og nøkterne vurderinger til spekulativ skremselstenkning.

En slik tvetydighet fra FHI er det umulig for befolkningen og helsevesenet å forholde seg til.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg