Slutt å behandle klimakrisen med silkehansker

Bergen kommune henger etter målene i sin egen klimastrategi.

Publisert: Publisert:

AVGJØRENDE: Det påtroppende byrådet blir det siste som har mulighet til å stå på den riktige siden av historien, skriver Sara van der Moer og Torleif Torgersen. Foto: Shutterstock/NTB scanpix

Debattinnlegg

Sara van der Moer og Torleif Torgersen
På vegne av Extinction Rebellion Bergen

Da FN kom sammen i september 2019, sa generalsekretær António Guterres:

«Hvis vi ikke endrer kurs innen 2020, risikerer vi å overskride øyeblikket der vi kan unngå en oppvarming helt ute av kontroll, med katastrofale konsekvenser for mennesker og alle de naturlige systemene som opprettholder oss.»

Videre oppfordret han alle til å legge press på myndighetene, også lokalt fordi vi er i ferd med å tape kappløpet.

Den siste rapporten fra FNs klimapanel sier at vi bare har svært få år igjen på å stanse klimagassutslippene. Data publisert av Svensk meteorologisk og hydrologisk institutt for få dager siden, antyder at oppvarmingen skjer enda fortere enn tidligere antatt. Konsekvensene er mange og dypt urovekkende.

Også i Norge må vi ta tak, krisen angår tross alt alle på jordkloden. Problemet for mange er at krisen er så vanskelig å se, og vanskelig å ta innover seg. Rundt oss i byene ser vi stort sett betong og stein; ingen synlige forandringer skjer.

Vi kan fortsette med våre daglige gjøremål slik som vi pleier. Samtidig har vi når og hvor som helst tilgang til informasjon om hva som skjer ute i verden, men alt som ikke påvirker oss direkte fører til kollektiv apati.

Les også

Extincion Rebellion-aktivistar: «Derfor oppmodar vi til klimaopprør»

Det er her både mediene og politikken kommer inn i bildet. De har et ansvar om å informere det store publikum om det dype alvoret i situasjonen. Hadde de virkelig innsett det, hadde kanskje krisen fått mye mer oppmerksomhet.

Dessverre ser vi fremdeles ofte at spalteplass gis til personer som tilsiktet eller utilsiktet sprer villedende informasjon, eller føler seg kompetent til å personlig avlyse krisen. Dem om det. Om man er enig eller ikke, spiller liten rolle. Det er vitenskapen. Man kan like gjerne være uenig med tyngdekraften.

Bergen kommune erklærte klimakrise juni 2019, men dette fikk marginal dekning. Og ikke bare det, kriseerklæringen har så langt vært et ord uten innhold, for bystyret har aldri tydeliggjort hva slags konkrete tiltak det egentlig planlegger for å møte krisen. Kriseplanen glimrer ved sitt fravær.

Bystyret består av representanter for befolkningen, som vi velgere har gitt mandat for å handle i vår beste interesse. I praksis er det imidlertid svært få som følger med på hva som faktisk foregår inne i det gamle rådhuset. Det er dessverre slik at de fleste bare engasjerer seg rundt valgtiden, mens de livsviktige avgjørelsene som angår oss alle blir tatt i etterkant.

INNSENDERNE: Sara van der Moer og Torleif Torgersen Foto: Rick Akerboom

Les også

Dette er grafene som viser klimaendringene i Bergen

I 2016 vedtok bystyret Grønn Strategi, der hovedmålet er å være en fossilfri by innen 2030. Det ble også satt noen delmål innen 2020:

  • Reduksjon av personbiltrafikk med minst 10 prosent
  • Landstrøm til alle skip
  • Redusere de direkte klimagassutslippene med 30 prosent, sammenliknet med 1991
  • Kommunen skal arbeide for fossilfri kollektivtrafikk innen 2020
  • Nullutslippssone i deler av sentrum

Så langt ser det ut som om i det beste fall kun de første to delmålene kan bli nådd, selv om 2020 er rett rundt hjørnet.

Grønn Strategi er nok lite kjent blant de fleste. Målene formulert i strategien blir stort sett ikke nådd, og det er heller ingen som åpent stiller seg kritisk til dette, og krever svar fra politikerne. Ved å stemme på disse representantene har vi lagt vår fremtid i deres hender. De skal handle i henhold til det, og kjenne på ansvaret. Hvem kan vi stille til ansvar her?

Vi oppfordrer alle bergenserne til å bry seg om hva som skjer i vår lokalpolitikk og hva som rett og slett blir holdt skjult for oss. Ta kontakt med politikerne, send e-post til lokalavisen, snakk om det med alle og enhver. Krev av politikerne at de forteller sannheten og slutter å behandle klimakrisen med silkehansker.

Ja, dette handler også om å ta upopulære beslutninger, for vi har i flere tiår forbrukt mer enn jorden klarer å forsyne oss med. Jordens overforbruksdag forflytter seg stadig tidligere i kalenderen for hvert år som går, og kom i år 29. juli globalt, og 18. april i Norge. Vi kan ikke kjøpe oss ut av denne krisen, og den går heller ikke over om vi later som om den ikke finnes.

Det tiltredende bystyret skal etter planen sitte til 2023. Dette bystyret vil være avgjørende. Det blir de som har den siste mulighet til å stå på den riktige siden av historien.

Dette er ikke en øvelse.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg