Nav aldersdiskriminerer pensjonister

Ville hvermannsen akseptert å måtte ringe sjefen for å få lest opp lønnsslippen?

Publisert: Publisert:

PERSONVERN: Svært mange eldre mennesker er fortvilet over at de ikke lenger får skikkelig oversikt over sin inntekt grunnet den nye praksisen til Nav, skriver innsender Roald Stigum Olsen, leder for Hordaland Senior Høyre. Foto: NTB scanpix/privat

Debattinnlegg

Roald Stigum Olsen
Leder Vestland Senior Høgre

Nav har sluttet å sende ut pensjonsoversiktene – lønnsslippene – til alle pensjonister. Alle skal nå være digitale, ingen kan reservere seg uansett alder og kompetanse.

Gjennom denne valgkampen har svært mange eldre mennesker beklaget seg til oss over dette. De er fortvilet over at de ikke lenger får skikkelig oversikt over sin inntekt grunnet den nye praksisen til Nav.

Denne fortvilelsen har vi tidligere i år formidlet i brev til Nav og bedt om mer fleksibel praksis for dem som mener de trenger det i ytterligere noen år. Penger spart for Nav velter de altså over på pensjonistene.

Les hva Nav svarer oss:

«Pensjonister og uføretrygdede som ikke er digitale kan ringe Nav Kontaktsenter og få informasjon om sin utbetaling lest opp. Under samtalen vil NAVs veiledere vurdere om innringeren har behov for en utskrift av utbetalingsmeldingen. Slike tilfeller kan være dokumentasjon til lånesøknad eller klage ved mulig feilutbetaling.

Pensjonister kan også gi en pårørende eller verge fullmakt til å logge seg på Din Pensjon på nav.no. Her kan du hente ut utbetalingsinformasjonen, eller ringe Nav kontaktsenter for å få informasjonen lest opp. Utbetalingsmeldingen tilsvarer en lønnsslipp, og gir informasjon om hvor mye penger man har fått utbetalt av Nav. Dette beløpet vil man også se i kontoutskriften fra banken.»

Ville hvermannsen akseptert å måtte ringe sjefen for å få lest opp lønnsslippen? Om du skulle klare å finne ut av at det er feil der, er det sjefen som gjennom telefonsamtalen skal vurdere om du skal få nødvendig dokumentasjon? Hva med personvernet? Hvorfor tvinger Nav enkelte til i realiteten å bli umyndiggjort i økonomisaker og måtte støtte seg til og gi fullmakter til andre mennesker?

Dette er aldersdiskriminering av verste skuffe fra en statlig institusjon. La de som trenger det få tilsendt lønnsslippen sin noen år til.

Les også

BT meiner: Pensjonistar får stadig større politisk makt. Men det er dei unge som må betala

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg