En foreleser er ikke en selger

Du er en student, ikke en forbruker.

IKKE SALG: Det er viktig å skille mellom forbrukersamfunnets krav om tilfredsstillelse og universitetets og høyskolenes dannelsesideal, skriver Ragnhild Freng Dale. Foto: Mauricio Pavez

  • Ragnhild Freng Dale
    Phd-stipendiat University of Cambridge og bidragsyter til Broen til framtiden

Hei, du som studerer! Du som leser pensum, snakker med medstudenter, går på forelesning, og lytter til dem som står foran deg og forteller om fagfeltet sitt. Jeg har et viktig budskap til deg. Du er en student, ikke en forbruker.

Ragnhild Freng Dale

Student og Fag— og forskningspolitisk ansvarlig ved Studentparlamentet på Høgskolen i Bergen, Eirik K. Kjevik, skriver BT 12. oktoberat han trenger foreleserne sine «for å bli det beste han kan bli». Han etterlyser et supplement til pensumteorien, i stedet for en oppramsing av det han kan lese seg til på egen hånd. Han savner innspill fra arbeidslivet og virkeligheten. Eksempler som hjelper ham å sette kunnskapen i en bredere kontekst, og som gjør det verdt å delta i undervisningen. Så langt er jeg enig. Men så kommer det: «Du er en entreprenør - du skal selge et produkt. Alle vet at kundene må være fornøyd for å oppnå mersalg. Om du leverer et godt produkt, lover jeg å investere i det.»

Mener du virkelig dette, Kjevik?

I så fall: Når ble en foreleser en «entreprenør» som skal selge et «produkt» som skal kjøpes av en kundegruppe? Skal «servering av anekdoter» og «en bit av deg selv» være en del av jobbeskrivelsen for å bli ansatt ved en høyskole eller universitet? Hva gjør det i så fall med læringsstedene våre?

Les også:

Les også

Kjære student, vi ønsker det samme som deg

Jeg forstår frustrasjonen over dårlige forelesninger. Det er dessverre noe de fleste studenter møter, enten det er på bachelor-, master— eller doktorgradsnivå. Det er mange grep som kan og bør gjøres for å sørge for at studentene får den undervisningen og oppfølgingen de har krav på. Men da er det ett skille som er viktigere enn alt annet: Det er å skille mellom forbrukersamfunnets krav om tilfredsstillelse og universitetets og høyskolenes dannelsesideal.

Du kan ikke kreve av forskeren at anekdoter skal være en del av undervisningsopplegget. Du kan ikke kreve at de skal «selge et produkt» ved å «gi av seg selv». Kunnskapsformidling passer ikke alltid inn i et TED-format, og slett ikke alle forskere har den utadvendte, karismatiske selger-personligheten du virker å etterlyse. Og det er faktisk ikke all kunnskapsformidling som er spennende, selv om foreleserne står på hodet mens de snakker. Noen ganger er tørre opplegg faktisk helt greit. Hvis studenter ses på og behandles utelukkende som kunder som skal tilfredsstilles, da forringes både forholdet mellom universitetsborgerne og kvaliteten på det vi driver med. Det er ikke en god utvikling.

Derfor, kjære Kjevik: Ikke tenk på deg selv som kunde som skal kjøpe et produkt. Som student er du medborger i et kunnskapssamfunn. Du må gjerne kreve at undervisningsopplegget og utdanningen skal bli bedre. At du skal få mulighet til å bli en del av kunnskapsutvikling, til å bryne deg på problemer i forskningsfelt, og til å diskutere med medelever så vel som foreleseren og undervisningsassistent. Men ikke be foreleserne dine redusere seg til selgere. De er så uendelige mye mer enn det.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg