Statoils mangeårige konsernsjef Helge Lund slutter i jobben, og selskapet ser etter en ny konsernsjef som skal lede selskapet de neste årene. Nå har Statoil sjansen til å velge en konsernsjef som tar klima på alvor, og som har ambisjoner om å omstille selskapet til å være ledende på fornybar fremfor olje.

I dag er Statoil en pådriver for full fart i oljeutvinningen i Norge – satt på spissen tjener Statoil penger på klimaendringer. De har i tidligere vurderinger lagt til grunn en global oppvarming på 4 grader, som er nivået vi når hvis vi fortsetter som i dag. Et «business as usual» -scenario er altså målet Statoil går etter, for at de skal få hentet opp all olje som er lønnsom.

Umulig å ta seriøst

Helge Lund blir nevnt som en dyktig og stabil leder for Statoil. Det er mulig, men han var også en konsernsjef som på ingen måte tok klima på alvor. Han har flere ganger nevnt målet om å bore lengst nord, og det virket det aldri som om han innså at olje aldri kan bli bærekraftig.

Miljøbevegelsen og klimaforskere kan ikke ta slikt seriøst

Lund og Statoil har lenge hevdet at den miljøvennlige norske oljen skal redde kloden fra klimaendringer, uten å ta til seg at det ikke er mulig. Miljøbevegelsen og klimaforskere kan ikke ta slikt seriøst – massiv oljeutvinning er ikke forenelig med et lavutslippssamfunn og 2-gradersmålet til FN.

Mangler vilje

Gjennom offshore olje— og gassproduksjon har Statoil samlet unik kompetanse som kan brukes andre steder. En undersøkelse gjort av Tekna viser at størsteparten av de spurte som jobber innen oljenæringen mener de selv har kunnskapen til å bytte sektor. Det eneste som mangler er vilje – og penger.

Disse menneskene trenger en leder som tar ansvar, og sørger for å lede selskapet i en ny retning. Statoil har potensialet til å bli et selskap som er store på fornybar energi. Offshoreteknologien kan lett brukes på å installere havvindmøller til havs, der de vil ha mindre ringvirkninger for naturen enn på land.

Den unike kompetansen alle de tusenvis av ingeniørene, geologene og maskinarbeiderne som jobber i Statoil har, kan lett styres over i en fornybar retning. Men dette krever en konsernsjef som ser de lange linjene, og som ikke minst tar klimaendringene på alvor.