Professor Ola Grytten satte 2.10. søkelys på den økonomiske veksten i Afrika i et innlegg i BT. Som Grytten påpeker har det siste tiårets økonomiske vekst i Afrika bidratt lite til å løfte afrikanske land på målinger av velstand og velferd.

Utfordringen er ikke bare å oppnå økonomisk vekst, men også å bidra til strukturelle endringer i afrikanske økonomier som kan vedlikeholde veksten og bidra til mindre fattigdom, først og fremst gjennom å skape arbeidsplasser til millioner av unge. Norsk handel med og investeringer i Afrika kan være med å løse disse utfordringene.

Mer import

Tiden er inne til å se på kvaliteten av Afrikas økonomiske vekst. Arbeid er den beste form for fattigdomsreduksjon og bidrar til omfordeling av økonomiens verdiskapning. En undersøkelse utført av professor Torger Reve ved BI i 2013 viser at størsteparten av norske bedrifter som har etablert seg i Afrika er i olje— og gassektoren. Dette bidrar til store inntekter for afrikanske land, men bidrar lite til arbeidsplasser direkte. Det er fortsatt en utfordring å trekke norsk næringsliv til mer arbeidsintensive næringer i Afrika.

Arbeid er den beste form for fattigdomsreduksjon

Norge handler med Afrika i økende grad, men omfanget er fortsatt lite. SSBs handelsstatistikk viser at Norges import av varer fra Afrika nesten doblet seg i årene fra 2000 til 2013 i faste priser. Likevel var andelen afrikanske varer bare rundt to prosent av den samlede importen til Norge i 2013. Trenden er positiv, men likevel så langt fra der vi burde og kunne være. Afrikanske økonomier trenger tilgang til internasjonale markeder for å vokse, og norske forbrukere kan gi sitt bidrag til dette hvis afrikanske varer tilbys i norske butikkhyller. Men da må Norge åpne for enda mer import.

Uheldig barriere

Det bør være strenge krav til kvalitet, hygiene og sikkerhet for importprodukter, men det kan også utgjøre en uheldig barriere for handel. Afrikanske produsenter kan oppfylle disse kravene gjennom de rette investeringene. To viktige hindringer for afrikanske varer er måten vi har utformet reglene for toll og landbrukssubsidier. Ved å bruke mer differensiert toll og legge om til mer bærekraftige landbrukssubsidier, kan Norge vise vei og øke tilgangen for afrikanske produkter.