Alle tiltak må med

DEBATT: Det er trist om Peter M. Haugan snur ryggen til CCS. Kampen mot de farlige klimaendringene blir ekstremt vanskelig å vinne uten den.

Publisert Publisert

NØDVENDIG: Stilt overfor en slik tidevannsbølge av utslipp har vi ikke råd til å utelate noen effektive klimatiltak. Derfor må verden fortsette å satse på CCS.

Debattinnlegg

 • Rådgiver
  Bellona
 • Andreas Kokkvoll Tveit
  Bellona
 • Ccs-rådgiver
  Bellona
 • Keith Whiriskey
  Bellona

Peter M. Haugan kritiserer tilhengere av karbonfangst og -lagring (CCS) i BT 27. november,og mener vi har undervurdert «begrensningene» i denne teknologien. Vi kan betrygge Haugan med at Bellona i årevis har hatt høyt utdannede ansatte som kjenner CCS-teknologien ut og inn. Både de sterke sidene og de som må utvikles videre.

Les også

Nyttige illusjoner og nyttige idioter

Trist om han snur ryggen til

Haugan skriver tidsvis meget oppegående om klimatrusselen og behovet for fornybar energi. Derfor er det trist om han snur ryggen til CCS. Kampen mot de farlige klimaendringene blir ekstremt vanskelig å vinne uten den. Verden trenger mer energi, og mindre CO2. Nettopp det kan CCS-teknologien levere. De globale CO2-utslippene er i dag 150 prosent av 1990-nivået. Konsumet av kull er 62 prosent høyere enn i 1990, gasskonsumet 70 prosent. Stilt overfor en slik tidevannsbølge av utslipp har vi ikke råd til å utelate noen effektive klimatiltak. Derfor må verden fortsette å satse på CCS. Teknologien har potensial til å redusere utslippene drastisk, og til og med gi negative klimagassutslipp – altså at CO2 trekkes ut av atmosfæren og lagres.

Finnes suksesshistorier

Heldigvis finnes det suksesshistorier: På Boundary Dam-kraftverket i Canada åpner et ferdig fullskala-CCS-anlegg i 2014. Kontrasten mellom Boundary Dam og Mongstad støtter det Bellona hele tiden har hevdet: Problemet på Mongstad er ikke teknologisk, men politisk.

Ser vi utenfor energifeltet, ser vi at CCS kan spille en avgjørende rolle i å få ned utslippene fra andre typer viktige kilder, for eksempel fra stål— og sementindustri og raffinerier. Dette nevner ikke Haugan i det hele. Store CO2-utslippskutt i disse industriene vil faktisk kreve CCS. Det finnes ganske enkelt ikke «fornybar» stål- eller sementproduksjon.

Fremtidens dom

Når det gjelder hvem som bør omtales som nyttige eller unyttige idioter, er det et spørsmål som best besvares av kommende generasjoner. Jeg tror deres dom vil være mildest over oss som faktisk ønsket å bruke alle effektive klimatiltak.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg