• AMBISIØSE: Bytoget vil være et kraftfullt virkemiddel for frisk luft og mindre trafikk, men forutsetter politikere som våger å være ambisiøse.

Bergen trenger bytog

DEBATT: Alt ligger til rette for et bytog, om bare ikke bystyret ødelegger.