En bank for næringslivet, liksom

Sparebanken Vest gir inntrykk av at de er en stor aktør i finansiering av næringslivet på Vestlandet. Det stemmer ikke.

Publisert Publisert

MEST PERSONKUNDER: Tre fjerdedeler av Sparebanken Vests utlån går til personkunder. Av lånene til næringslivet går det meste til sektorer som er lite berørt av omstillingsbehov, skriver innsender. Foto: Jan M. Lillebø

Debattinnlegg

  • Rune W Hanssen
    Siviløkonom, Bergen
iconDenne artikkelen er over to år gammel

I et helsides oppslag i BT fredag 9. juni presenteres resultatene av Sparebanken Vests forventningsindeks, den såkalte Vestlandsindeksen. Den er et fint tiltak fra bankens side og gir en interessant temperaturmåling for mange bedrifter her vest.

Når det så kommer til uttalelsene fra konserndirektør Ragnhild Fresvik, får en lett inntrykk av at Sparebanken er en betydelig næringslivsaktør med solid og bred kompetanse om det vestnorske næringsliv. En nærmere analyse av bankens utlånsvirksomhet hentet fra dens årsberetninger, gir et annet bilde.

Når vi ser på utlånsporteføljen pr. 31. desember 2016, finner vi at 75,6 prosent av porteføljen er personkunder, 24,4 prosent kommer fra engasjementer i næringslivet. Med andre ord: Mindre enn en fjerdel av bankens utlån går til næringslivskunder.

De viktigste sektorene for utlån til næringslivet er eiendomsdrift og utenriks sjøfart, totalt 50,5 prosent. Vel 38 prosent går ifølge årsberetningen til bygg/anlegg, jord, skog, fiskeri, tjenesteyting og varehandel. Brorparten av lånene går dermed til sektorer som er lite berørt av det omstillingsbehovet som er omtalt i artikkelen, blant annet i oljebransjen.

Les også

Oljebransjens lyse fremtid

Utlånsporteføljens sammensetning fremstår dermed som relativt traust. I tillegg kommer at bankens adm.dir. Jan Erik Kjerpeseth i et intervju i BT i fjor uttrykte glede over at eksponeringen mot leverandørindustrien innen olje/gass var lav. Sparebanken har altså i liten grad bidratt til finansieringen av oljevirksomheten på Vestlandet. Et tankekors når en ser på betydningen av denne sektoren.

Hvordan har så utviklingen vært over tid ?

Tall pr 31. desember 2011 viser at de totale utlånene til næringslivet var 28,3 prosent. Den relative andelen har faktisk sunket med neste fire prosent de siste fem årene. Og veksten i utån til næringslivet har vært på 3,7 prosent pr. år i femårsperioden, mens lån til personkunder kan vise til en årlig vekst på hele åtte prosent.

Les også

Nei, oljen skal ikke bli liggende

Det er tydelig at lån til personkunder har hatt prioritet foran lån til næringsliv i utlånspolitikken i banken de senere år. Etter å ha analysert bankens utlånsportefølje blir konklusjonen at Sparebanken Vest er en beskjeden aktør i finansiering av næringslivet på Vestlandet.

En utfordring: Konserndirektør Fresvik sier i artikkelen at «de er klar til å spille sin rolle i den videre omstillingsprosessen» (i næringslivet, red.anm). Det må i så fall kreve en helt annen satsing enn det Sparebanken har vist de senere årene.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg