• MEST PERSONKUNDER: Tre fjerdedeler av Sparebanken Vests utlån går til personkunder. Av lånene til næringslivet går det meste til sektorer som er lite berørt av omstillingsbehov, skriver innsender. FOTO: Jan M. Lillebø

En bank for næringslivet, liksom

Sparebanken Vest gir inntrykk av at de er en stor aktør i finansiering av næringslivet på Vestlandet. Det stemmer ikke.