• UTREDER: Vi har bedt Sjøfartdirektoratet utrede en rekke tiltak for å redusere utslippene til sjø og luft i disse områdene, skriver Vidar Helgesen (H). FOTO: Håvard Bjelland

Rene fjorder gir bedre turistopplevelser

Å redusere antall turister er ikke vår hensikt.