Det handler om likestilling og makt

Barns fremtid handler om mye mer enn om mor eller far bruker mest penger på barna.

Publisert: Publisert:

FORBILDE: Mødre som er med og bestemmer, kan være bedre forbilder for døtrene sine og gi dem en grunn til å gå på skole. Foto: Illustrasjonsfoto: Scanpix

Debattinnlegg

Moira Eknes
Seniorrådgiver, CARE Norge

Stipendiatene Charlotte Ringdal og Ingrid Hoem Sjursen ved Norges Handelshøyskole har gjennomført et eksperiment i Tanzania, som skal vise at mødre ikke nødvendigvis bruker mer penger på barna enn fedre. De konkluderer da at bistand for å styrke kvinners rettigheter kan være basert på fordommer (Bergens Tidende 31. juli).

For å sikre at norsk bistand gir best mulig resultater, er det viktig at forskere stiller spørsmål ved antakelser som legges til grunn for tiltakene. Men betydningen av kvinners rettigheter for barns fremtid handler om mye mer enn hvem som bruker penger på hva.

Som Ringdal og Sjursen selv påpeker, «må vi være forsiktige med å trekke generelle slutninger om komplekse beslutningssituasjoner basert på resultater fra et enkelt økonomisk eksperiment gjennomført i et isolert og stilisert miljø». De mulige feilkildene er mange. En skjev fordeling av omsorgsansvar kan for eksempel gi andre utslag i hjemmet enn i et laboratorium. Den av foreldrene som er hjemme med barna, kan ha andre prioriteringer enn en som er på jobb hele dagen.

Dette handler ikke om kvinner og menns iboende omtanke for barna, men om hvordan kjønnsroller og maktstrukturer påvirker beslutninger. Spørsmålet om mor eller far bruker mest penger på barna, er ikke så interessant som sammenhengene mellom likestilling, familieøkonomi og forbruk. Våre erfaringer tyder på at fattige husholdninger bruker knappe ressurser på en mer fremtidsrettet måte når mor og far tar beslutninger i fellesskap.

Annen forskning har også gitt tydelige indikasjoner på at mødres medbestemmelse er en vesentlig faktor for barns oppvekst. Uavhengige analyser av et CARE-program i Bangladesh viste at økt likestilling i familien førte til at barn ble bedre ernærte og vokste seg høyere. Vi vil ikke dermed påstå at mødre unner barna sine mer mat enn fedre, men at barn har bedre vilkår når det er to foreldre om beslutningene som angår dem.

Innsatsen for å sikre kvinners rettigheter handler også om å bekjempe partnervold, gi kvinner muligheter til å tjene penger og selvbestemmelse i familieplanlegging. Alt dette er med på å gi barn en bedre oppvekst.

Mødre som er med og bestemmer, kan også være bedre forbilder for døtrene sine. Ikke bare kan de gi jenter mulighet til å gå på skole, men også en grunn til det.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg