Fører velgerne bak lyset

Har virkelig ikke Venstre og KrF skjønt at lokale politikere ikke alltid tar de beste avgjørelsene for natur og miljø?

VERDI: Lokalpolitikere ser ikke verdien av biologisk mangfold og mulighetene til friluftsliv der folk bor, skriver innsender. Rune Sævig

Gunvar Mikkelsen
Biolog og MDG-medlem

Miljøpolitikk er mer enn klima. Det handler ikke minst om arealpolitikk – om hvor veier, boliger og næringsbygg skal bygges. Ofte er arealsaker konfliktfylte fordi de gjerne vil endre dagens områder radikalt, både bruk og utseende. Lokalpolitikere ser ofte ikke verdiene av biologisk mangfold, god matjord og mulighetene til friluftsliv i nærheten av der folk bor. Ofte ønsker de seg heller en ny vei enn intakt natur og matjord.

Heldigvis har vi hatt en sikkerhetsventil når viktige natur-, frilufts- og landbruksverdier er truet. Sikkerhetsventilen har vært planavdelingene hos Fylkesmannen og tidligere Miljøverndepartementet (MD) der statens oppgave har vært å veie fordelene opp mot ulempene.

Slik var det i hvert fall før, inntil den blåblå regjeringen overtok styringen av MD, og flyttet planavdelingen over til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Nå er det sjelden at sikkerhetsventilen slår inn, kommunene skal i større grad få bestemme selv. Staten skal i mindre grad blande seg og «trenere» plansaker som kommunene selv er positive til. Lokalpolitikerne mener jo at de selv vet best hvordan de skal råde over de lokale ressursene.

Dette høres kanskje ikke så ille ut, men for naturen er resultatet av endringene formidable. Nå godkjennes mange flere utbyggingsprosjekter med tvilsom nytteverdi, og viktige natur-, frilufts- og landbruksverdier går tapt i et mye høyere tempo enn før. Har virkelig ikke støttepartiene Venstre og KrF, som liker å få velgerne til å tro at de er opptatt av natur og miljø, skjønt at lokale politikere ikke alltid tar de beste avgjørelsene for natur og miljø?

Man kan virkelig begynne å lure når Venstre på sin facebook-side reklamerer med at de vil ta hensyn til miljøet i all planlegging og utbygging. Snakk om å føre velgerne bak lyset.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg